Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την Αναπτυξιακή Τράπεζα

27/02/2019, 17:02
1

Σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 8 Μαρτίου, βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα το σχέδιο νόμου για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα προέλθει από μετεξέλιξη του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης ("ΕΤΕΑΝ ΑΕ") με διεύρυνση του σκοπού και των δραστηριοτήτων του και αναβάθμιση της λειτουργίας του, μέσω της αναδιάρθρωσης και της ενίσχυσης των δομών του.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν θα δέχεται καταθέσεις και δεν θα παρέχει απευθείας δανεισμό, θα λειτουργεί, ως χρηματοδοτικό ίδρυμα ειδικού σκοπού, για τις σχετικές δραστηριότητες του οποίου δεν απαιτείται άδεια ή τήρηση άλλης διαδικασίας πέραν των προβλεπόμενων.

Σκοπός της είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης, και η διαχείριση επιχειρηματικών και χρηματοδοτικών κεφαλαίων. Στους ως άνω σκοπούς υπάγονται: η διασύνδεση μεταξύ πηγών χρηματοδότησης και χρηματοδοτούμενων οντοτήτων, ο σχεδιασμός, η δημιουργία και η εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, κ.ά.