ΕΤΕ: Μπαράζ εξελίξεων πριν την ημερίδα

08/05/2019, 11:24
1

Με απτά δείγματα υλοποίησης του πλάνου μετασχηματισμού θα πάει στο Λονδίνο, στις 16 Μαΐου, η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, μια και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθούν ενέργειες απομόχλευσης και εξυγίανσης του ισολογισμού της, καθώς και κινήσεις περαιτέρω μείωσης στα λειτουργικά της κόστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Invel Real Estate προτίθεται να εξασκήσει, ως τις 16 Μαΐου, το δικαίωμα προαίρεσης (call option) για την απόκτηση του 32,66% της Πανγαία από την Εθνική, έναντι προσυμφωνημένου τιμήματος 390,8 εκατ. ευρώ. Η σχετική χρηματοδότηση έχει εξασφαλισθεί.

Η μεταβίβαση του 32,6% της Πανγαία και η αποενοποίησή της θα είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Εθνική Τράπεζα, καθώς το όποιο όφελος θα αντισταθμιστεί από την αύξηση του σταθμισμένου ενεργητικού, που επιφέρει η εφαρμογή από 1/1/2019 του IFRS 16. Βάσει της συμφωνίας, η Invel έχει δικαίωμα να εξασκήσει το call option ως το τέλος του μήνα.

Μαζί με την έγκριση των οικονομικών αποτελεσμάτων α' τριμήνου, που θα ανακοινωθούν στις 14 Μαΐου, το Δ.Σ. της τράπεζας αναμένεται να ανακηρύξει προτιμητέο επενδυτή για το project Symbol. Πρόκειται για την πρώτη πώληση ενυπόθηκων μη εξυπηρετούμενων (σ.σ. στην πλειονότητά τους καταγγελμένων) δανείων που έβγαλε η τράπεζα.

Η αξιολόγηση από τον σύμβουλο των δύο βασικών δεσμευτικών προσφορών (από την κοινοπραξία Elliott-Centerbridge και τη Fortress) έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η απόφαση του Δ.Σ., ώστε να κληθεί ο προτιμητέος επενδυτής να υπογράψει σύμβαση αγοραπωλησίας (SPA). Σύμφωνα με πηγές εντός του ομίλου, η συναλλαγή θα είναι κεφαλαιακά θετική για την τράπεζα.

Εντός των επόμενων 20 ημερών αναμένεται να βγει το νέο πρόγραμμα εθελουσίας, που όπως αποκάλυψε η στήλη Χαμαιλέων, θα αποσκοπεί στην αποχώρηση τουλάχιστον 750 εργαζομένων από τις εν Ελλάδι δραστηριότητες του ομίλου. Πρόκειται για το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση περαιτέρω μείωσης στα λειτουργικά κόστη. Στόχος του σχεδίου μετασχηματισμού είναι το εν Ελλάδι προσωπικό του ομίλου να περιορισθεί σε περίπου 7.000 εργαζόμενους σε βάθος διετίας, χωρίς να συνυπολογίζονται οι εργαζόμενοι στην Εθνική Ασφαλιστική καθώς η θυγατρική είναι στις προς πώληση δραστηριότητες.

Στο μέτωπο της υλοποίησης του πλάνου αναδιάρθρωσης, η Εθνική έχει ήδη συμφωνήσει την πώληση της δραστηριότητάς της στην Αίγυπτο στη λιβανέζικη Audi και επίκεινται συμφωνίες με την Astrobank για την πώληση της Εθνικής Κύπρου και την Eximbank για τη ρουμανική Romaneasca Banca.

Το pre-marketing για τη διαπίστωση ενδιαφέροντος επενδυτών ώστε να ακολουθήσει νέος διαγωνισμός πώλησης τουλάχιστον του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής έχει ξεκινήσει από τις αρχές Απριλίου, χωρίς προς το παρόν να υπάρχουν απτά αποτελέσματα, καθώς μεσολάβησαν Πάσχα Καθολικών και Ορθοδόξων. Από την ολοκλήρωση των παραπάνω αποεπενδύσεων, το σταθμισμένο ενεργητικό της Εθνικής θα μειωθεί κατά περίπου 2 δισ. ευρώ.

Τέλος, η αγορά προεξοφλεί ότι, κατά την τακτική αναθεώρηση των δεικτών MSCI στις 13 Μαΐου, ο τίτλος της Εθνικής θα επιστρέψει στον δείκτη MSCI Standard, εξέλιξη που αυξάνει περαιτέρω το ήδη υψηλό ενδιαφέρον επενδυτικών οργανισμών να παραβρεθούν στην ημερίδα, όπου θα ανακοινωθεί το πλάνο μετασχηματισμού.

Με δεδομένο, πάντως, ότι οι περισσότερες από τις προαναφερόμενες εξελίξεις έχουν προεξοφληθεί, το ενδιαφέρον των επενδυτών θα είναι εστιασμένο, αφενός, στο πλάνο επιθετικής μείωσης των NPEs, όπου η Εθνική διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα (π.χ. τον υψηλότερο δείκτη κάλυψης από προβλέψεις), αφετέρου, στο σχέδιο για αύξηση των χορηγήσεων και επομένως της ισχνής ακόμη οργανικής κερδοφορίας. Στόχος για φέτος είναι οι νέες χορηγήσεις να αγγίξουν τα 3,6 δισ. ευρώ.