Επιστρέφει στους μηχανικούς η Τράπεζα Αττικής

27/09/2019, 12:49
1

Στα χέρια των μηχανικών επιστρέφει, εκ νέου, ο έλεγχος της Τράπεζας Αττικής καθώς με απόφαση του υπουργού Εργασίας, ο ΕΦΚΑ θα μεταβιβάσει το 13,82% του μετοχικού της κεφαλαίου στο Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (ΤΜΕΔΕ).

Η υπουργική απόφαση (7023/491) ελήφθη στις 27 Αυγούστου και ορίζει να μεταβιβαστούν από τον ΕΦΚΑ στο ΤΜΕΔΕ 63.758.540 μετοχές της Τράπεζας Αττικής, οι οποίες αντιστοιχούν στο 13,82% του μετοχικού της κεφαλαίου. Πρόκειται για μετοχές που περιήλθαν στον ΕΦΚΑ από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών του ΕΤΑΑ. Οι μηχανικοί αμφισβήτησαν, δικαστικά, την παραπάνω μεταφορά και δικαιώνονται με την παραπάνω υπουργική απόφαση.

Εφόσον η συναλλαγή λάβει την έγκριση της εποπτικής αρχής, το επικουρικό ταμείο μηχανικών και εργοληπτών (ΤΜΕΔΕ) θα μετατραπεί σε μεγαλομέτοχο της Τράπεζας Αττικής καθώς το ποσοστό του θα ανέλθει από 32,5% σήμερα σε 46,3%. Αντίθετα, το ποσοστό του ΕΦΚΑ θα υποχωρήσει στο 32,3%.

Στις αρχές της φετινής χρονιάς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε εγκρίνει την ειδική συμμετοχή του ΤΜΕΔΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Αττικής με ποσοστό άνω του 30% ( 32,5%). Η παραπάνω συμμετοχή αποκτήθηκε μετά τη μεταβίβαση από τον ΕΦΚΑ στο ΤΜΕΔΕ, κατόπιν υπουργικής απόφασης, 95.606.341 μετοχών.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΕΦΚΑ κατέχει μεν σήμερα το 46,16% του μετοχικού κεφαλαίου της Αττικής, αλλά ασκεί τα δικαιώματα ψήφου μόνο για το 33%. Τα δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο 13,16% ασκούνται από το ΤΧΣ. Με τη μεταβίβαση του 13,82% από τον ΕΦΚΑ στο ΤΜΕΔΕ, η παραπάνω ιδιαιτερότητα αντιμετωπίζεται, ενώ και τυπικά η τράπεζα φεύγει από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Στις 30 Ιουνίου ο όμιλος και η Τράπεζα Αττικής είχαν συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 15,2%, με την ελάχιστη εποπτική απαίτηση στο 12,92%. Ο δείκτης, όμως, υποχώρησε λόγω ζημιών και αναμορφώσεων καθώς στο τέλος του 2018 ανερχόταν στο 16,6%. Ο δείκτης κεφαλαίου κατηγορίας 1 (Tier I) διαμορφώθηκε στο τέλος Ιουνίου στο 12,15% για τον όμιλο και σε 12% για την τράπεζα, έναντι 13,5% και 13,4% στο τέλος του 2018.

Η Αττικής εμφάνισε στο εξάμηνο προ προβλέψεων κέρδη μόλις 6,84 εκατ. ευρώ, παρά τα έκτακτα έσοδα (7,7 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις ελληνικών κρατικών ομολόγων. Οι προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου ανήλθαν στα 14,9 εκατ. ευρώ, με τις ζημιές προ φόρων να διαμορφώνονται στα 8,6 εκατ. ευρώ.