Eλληνικές τράπεζες: πώς αυξήθηκε κατά 11,6 δισ. ευρώ το κεφαλαιακό τους «μαξιλάρι»

01/04/2020, 12:35
13 f1

Λυμένα τα χέρια
έχουν οι Έλληνες τραπεζίτες, καθώς το αναπροσαρμοσμένο, κοινό πλαίσιο για όλα
τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους δίνει την ευχέρεια να αντιπαλέψουν
αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της κρίσης.Ήδη, η ολοκλήρωση των οικονομικών
αποτελεσμάτων για την περσινή χρήση, δείχνει οι τέσσερις συστημικές τράπεζες
της χώρας, διαθέτουν ένα εξαιρετικά σημαντικό κεφαλαιακό «μαξιλάρι» το οποίο
και αποτιμάται στα 11,6 δισ. ευρώ.  Η
αναμφίβολα θετική αυτή εξέλιξη ,έρχεται να προστεθεί  στις αλυσιδωτές παρεμβάσεις που έχουν γίνει
το τελευταίο από την πλευρά της ΕΚΤ , όπως 
επίσης και της Ευρωπαϊκής Αρχής των τραπεζών (EBA). Προκειμένου να μείνει αρραγές το
οικονομικό status του χρηματοπιστωτικού συστήματος.Διαχειριστές χαρτοφυλακίων που έχουν
ενεργή παρουσία στο χρηματιστήριο της Αθήνας, επισημαίνουν με έμφαση ότι «οι
ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την 
κρίση». Τονίζοντας επιπρόσθετα ότι «ο τραπεζικός τομέας θα είναι εκείνος
που θα ηγηθεί στην προσπάθεια της ευρύτερης ανασύνταξης της χώρας, όταν παρέλθουν
οι σημερινές, πολύ δύσκολες καταστάσεις. Όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για τον
πλανήτη ολόκληρο».

Πέραν του ισχυρού
κεφαλαιακού αποθέματος, οι ελληνικές συστημικές τράπεζες ( Εθνική, Πειραιώς, Αlpha Bank και Eurobank)
διαθέτουν πλέον κι άλλα όπλα για την αντιμετώπιση της κρίσης: Κατ’ αρχήν έχουν
ενισχύσει σημαντικά την καταθετική τους βάση, προσελκύοντας 8,5 δισ. επιπλέον,
στη διάρκεια της περσινής χρονιάς. Γεγονός που έχει βελτιώσει ακόμη περισσότερο
τη σχέση των δανείων ως προς τις καταθέσεις. Ακόμη, στο πλαίσιο των αλλαγών σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των «κόκκινων» δανείων και
προφανώς θα επιμηκυνθεί ο χρόνος για να θεωρηθεί  ένα δάνειο, προβληματικό και αθετημένο.
Αλλάζει επίσης και το λογιστικό υπόβαθρο για το σχηματισμό προβλέψεων, που
καίνε κεφαλαιακό «λίπος». Επιπρόσθετα, λογιστικοποιούνται οι «παγωμένοι» τόκοι
για τα δάνεια , τα οποία  υπολογίζονται
στην καθαρή παρούσα αξία τους, χωρίς να εγγράφονται ζημιές στα τραπεζικά
βιβλία. Αλλαγές ακόμη αναμένεται να υπάρξουν και στα ζητήματα που αφορούν τα Coco’s και την
αναβαλλόμενη φορολογία, βάζοντας οριστικό φραγμό στην σεναριολογία της
κρατικοποίησης τραπεζών…Όπως είναι εμφανές, η ΕΚΤ, συνεπικουρούμενη από την
Ευρωπαϊκή Αρχή των τραπεζών, διαμορφώνουν μια νέα «αρχιτεκτονική» για τον
χρηματοπιστωτικό τομέα, έτσι ώστε αυτός να βγει αλώβητος από την κρίση.Ειδικά
σε ότι αφορά τις ελληνικές τράπεζες, η απομείωση του ελάχιστου ορίου των
συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων, έχει προσθέσει 4,4 δισ. ευρώ στο συνολικό
τους, κεφαλαιακό «μαξιλάρι».Πέρσι, η Εθνική, η Alpha Bank 
και η Eurobank είχαν ελάχιστο όριο απαιτήσεων στο 13,75% επί του
σταθμισμένου έναντι κινδύνου ενεργητικού τους. Για το 2020 το όριο αυτό
επρόκειτο να ανέβει στο 14%. Όμως, λόγω των εκτάκτων καταστάσεων και
προκειμένου να ενισχύσει τα κεφαλαιακά αποθέματα των ευρωπαϊκών τραπεζών, η ΕΚΤ
απομείωσε τις απαιτήσεις. Ρίχνοντας στο 11,5% το ελάχιστο όριο για τις τρεις
ελληνικές τράπεζες. Ήτοι 2,5 ποσοστιαίες μονάδες πιο κάτω.Στην περίπτωση της
τράπεζας Πειραιώς , το ελάχιστο αυτό όριο των κεφαλαιακών απαιτήσεων, μειώθηκε
επίσης κατά 2,5 μονάδες, καθώς από το 14,25% που θα ίσχυε για εφέτος  πήγε στο 11,75%.

Όλα τα νέα,
κεφαλαιακά  δεδομένα ανά τράπεζα

Ιδού όμως τι
πρακτικό αντίκρισμα είχαν όλα αυτά ανά τράπεζα:

Η Alpha Bank, με το Βασίλη
Ψάλτη στο νευραλγικό, διοικητικό πόστο του Διευθύνοντα Συμβούλου (CEO) έδειξε στον
ισολογισμό της 9 δισ. ευρώ συνολική κεφαλαιακή επάρκεια. Δηλαδή 18,95% επί του
σταθμισμένου έναντι του κινδύνου ενεργητικού της που ήταν 47,5 δισ. ευρώ. Με
την απαίτηση του ελάχιστου ορίου στο 14%( επί του σταθμισμένου ενεργητικού)
αναλογούσαν κεφάλαια της τάξεως των 6,7 δισ., ενώ με το όριο στο 11,5%,
απαιτούνται 5,5 δισ. ευρώ. Ήτοι 1,2 δισ. ευρώ λιγότερα. Κι αν ληφθεί υπόψη ότι
συνολική κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας είναι 9 δισ. και το όριο των
ελάχιστων απαιτήσεων είναι πλέον στα 5,5 δισ. , τότε το «μαξιλάρι» των επιπλέον
κεφαλαίων ανέρχεται στα 3,5 δισ. ευρώ.

Η Eurobank, με το
Φωκίωνα Καραβία στη θέση του CEO και έχοντας προσαρτήσει στο σχήμα της την Grivalia, εμφάνισε
41,4 δισ. ευρώ σταθμισμένο ενεργητικό και περίπου 8 δισ. ευρώ συνολική
κεφαλαιακή επάρκεια. Με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 19,2%. Με τα
παλαιά δεδομένα το ελάχιστο όριο των απαιτήσεων ήταν 5,8 δισ.( 41,4 δισ. Χ 14%)
ενώ με τα αναμορφωμένα (41,4 Χ11,5%) είναι στα 4,8 δισ. ευρώ. Δηλαδή 1 δισ. πιο
κάτω. Συνολικά, το κεφαλαιακό «μαξιλάρι» είναι πλέον στα 3,2 δισ. ευρώ ( 8-4,8
δισ. ).

Η Πειραιώς, με το
Χρήστο Μεγάλου να κατέχει τη θέση του CEO, έδειξε 16,8%  συνολικό δείκτη κεφαλαίων. Με τα κεφάλαια να
είναι λίγο πάνω από τα 7,6 δισ. ευρώ και το σταθμισμένο έναντι κινδύνου  ενεργητικό 
στα 45,4 δισ.. Το πρό αναμόρφωσης όριο των ελάχιστων απαιτήσεων ήταν στα
6,5 δισ. , ενώ τώρα μειώθηκε κατά 1,2 δισ., καθώς διαμορφώθηκε στα 5,3 δισ.
ευρώ. Έτσι το συνολικό κεφαλαιακό πλεόνασμα για την τράπεζα είναι πλέον στα 2,3
δισ. ευρώ ( 7,6-5,3).

Η Εθνική Τράπεζα,
με CEO τον Παύλο Μυλωνά, διαθέτει 36,9 δισ. ευρώ σταθμισμένο ενεργητικό και 6,8
δισ., συνολική κεφαλαιακή επάρκεια, αν συνυπολογιστεί και το περίπου μισό δισ.
από την ανταλλαγή ομολόγων. Με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 18,4%. Το
πρότερο, ελάχιστο όριο είχε κεφαλαιακές απαιτήσεις της τάξεως των 5,2 δισ., ενώ
το ισχύον 4,2 δισ. ευρώ. Με συνέπεια το κεφαλαιακό πλεόνασμα της τράπεζας να ανέρχεται
στα 2,6 δισ. ευρώ ( 6,8-4,2).

Με τα δεδομένα
αυτά οι τράπεζες, έχουν ενισχύσει σημαντικά τα κεφαλαιακά του περιθώρια, έτσι
ώστε να απορροφήσουν χωρίς κραδασμούς, τις όποιες ζημιογόνες επιπτώσεις της
κρίσης.