Οι 4 υποψήφιοι για το Frontier της Εθνικής Τράπεζας

03/03/2021, 15:34
Οι 4 υποψήφιοι για το Frontier της Εθνικής Τράπεζας

Τέσσερα επενδυτικά σχήματα κατέθεσεαν δεσμευτικές προσφορές για το Project Frontier της Εθνικής Τράπεζας.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα σχήματα: doValue - Bain - Fortress, το Pimco - Quantum, το Davidson Kempner - Cepal και η Intrum.

Η διαδικασία τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (Project Frontier) υπερβαίνει τα 6 δισ. ευρώ και στοχεύει μέχρι το τέλος Ιουνίου να έχει υπογραφεί η συναλλαγή.

Η τιτλοποίηση Frontier αποτελείται από 190.000 δάνεια 80.000 δανειοληπτών τα οποία έχουν σε ποσοστό 90% εξασφαλίσεις σε ακίνητα, το 77% των δανείων της τιτλοποίησης είναι στεγαστικά, το 18% επιχειρηματικά και μικρά επαγγελματικά και το 5% καταναλωτικά.

Η Εθνική Τράπεζα με τη συναλλαγή Frontier μειώνει πάνω από 60% το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων της , που στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020 ήταν 9,6 δις ευρώ και θα περιοριστούν στα 3,9 δισ ευρώ. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι το απόθεμα των «κόκκινων» στεγαστικών δανείων της τράπεζας μειώνεται κατά 80%. Επίσης ο δείκτης των NPEs υποχωρεί στο 12% (από σχεδόν 30% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020.