Μείωση αποδόσεων στα ομόλογα της Ευρωζώνης

11/03/2021, 21:01
Μείωση αποδόσεων στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Οι αποδόσεις των ομολόγων της Ευρωζώνης μειώθηκαν σημαντικά μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι θα αυξήσει σημαντικά τον ρυθμό αγορών ομολόγων στο επόμενο τρίμηνο.

Η απόδοση των γερμανικών 10ετών ομολόγων, που αποτελούν τον δείκτη αναφοράς για την Ευρωζώνη, συνέχισε τη μείωσή της και στις 14.55 (ώρα Ελλάδας) κατέγραφε πτώση 4 μονάδων βάσης στο -0,36%.

Η απόδοση των 10ετών ιταλικών ομολόγων – που είναι από τα πλέον επωφελούμενα από τις αγορές ομολόγων της ΕΚΤ – υποχώρησαν 7 μονάδες βάσης στο 0,62% που είναι το χαμηλότερο επίπεδο δύο εβδομάδων.

Το ευρώ έχασε μέρος των κερδών που είχε νωρίτερα σήμερα, υποχωρώντας έως τα 1,1942 δολάρια από 1,1957 πριν.

Η ΕΚΤ

Την ενίσχυση των αγορών ομολόγων το δεύτερο τρίμηνο του έτους προανήγγειλε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεσμευόμενη ότι θα παραμείνει στις αγορές όσο χρειαστεί μέχρι να διασφαλιστεί ότι η κρίση με τον κορωνοϊό έχει τελειώσει. Με την απόφασή του το Δ.Σ της ΕΚΤ απάντησε στην πρόσφατη αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων στην Ευρωζώνη, στέλνοντας μήνυμα ότι δεν θα δεχθεί επιδείνωση των συνθηκών χρηματοδότησης.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διενεργεί τις αγορές με ευελιξία, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς και με σκοπό να αποτραπεί η υιοθέτηση αυστηρότερων όρων χρηματοδότησης που δε συμβαδίζουν με την αντιστάθμιση της προς τα κάτω επίδρασης που ασκεί η πανδημία στην προβλεπόμενη πορεία του πληθωρισμού», τόνισε συγκεκριμένα η ΕΚΤ.

Η ΕΚΤ κράτησε εξάλλου αμετάβλητα τα επιτόκια της, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ επανέλαβε ότι θα συνεχίσει να παρέχει άφθονη ρευστότητα μέσω των πράξεων αναχρηματοδότησης που διενεργεί.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Πρώτον, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να διενεργεί καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme - PEPP), το συνολικό ποσό του οποίου ανέρχεται σε 1.850 δισεκ. ευρώ, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Μαρτίου 2022 και, σε κάθε περίπτωση, μέχρις ότου κρίνει ότι η κρίση του κωρονοϊού έχει λήξει. Βάσει κοινής αξιολόγησης των συνθηκών χρηματοδότησης και των προοπτικών για τον πληθωρισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι οι αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP το επόμενο τρίμηνο θα διενεργούνται με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από ό,τι τους πρώτους μήνες του έτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διενεργεί τις αγορές με ευελιξία σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς και με σκοπό να αποτραπεί η υιοθέτηση αυστηρότερων όρων χρηματοδότησης που δεν συμβαδίζουν με την αντιστάθμιση της προς τα κάτω επίδρασης που ασκεί η πανδημία στην προβλεπόμενη πορεία του πληθωρισμού. Επιπλέον, η ευελιξία των αγορών ως προς τον χρόνο, τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού και τις χώρες θα συνεχίσει να στηρίζει την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής.

Αν μπορούν να διατηρηθούν ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης με ροές αγορών στοιχείων ενεργητικού που δεν οδηγούν σε εξάντληση του συνολικού ποσού του προγράμματος PEPP στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα των καθαρών αγορών του, το ποσό αυτό δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί στο ακέραιο. Ομοίως, το συνολικό ποσό μπορεί, εφόσον χρειαστεί, να αναπροσαρμοστεί με σκοπό τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης οι οποίες θα συμβάλουν στην αντιστάθμιση της αρνητικής διαταραχής που ασκεί η πανδημία στην πορεία του πληθωρισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει την επανεπένδυση των ποσών κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτώνται στο πλαίσιο του PEPP κατά τη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2023. Σε κάθε περίπτωση, η μελλοντική σταδιακή μείωση (roll-off) του χαρτοφυλακίου PEPP θα ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν παρεμβολές στην ενδεδειγμένη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Δεύτερον, θα συνεχιστεί η διενέργεια καθαρών αγορών στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP) με ύψος 20 δισεκ. ευρώ μηνιαίως. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να αναμένει ότι οι μηνιαίες καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του προγράμματος APP θα διενεργούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να ενισχυθεί η διευκολυντική επίδραση των επιτοκίων πολιτικής του και ότι θα λήξουν λίγο πριν αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει επίσης να συνεχίσει να επανεπενδύει, πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και πάντως για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

Τρίτον, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστοίχως. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα έως ότου διαπιστώσει ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συγκλίνουν σθεναρά προς επίπεδο πλησίον, σε επαρκή βαθμό, αλλά κάτω του 2%, εντός του χρονικού ορίζοντα προβολής που εξετάζει και ότι αυτή η σύγκλιση αντανακλάται κατά τρόπο συνεπή στη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει επίσης να παρέχει άφθονη ρευστότητα μέσω των πράξεων αναχρηματοδότησης που διενεργεί. Πιο συγκεκριμένα, η τρίτη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ III) εξακολουθεί να αποτελεί ελκυστική πηγή χρηματοδότησης για τις τράπεζες, στηρίζοντας τη χορήγηση τραπεζικών δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει καταλλήλως όλα τα μέσα που διαθέτει προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί προς επίπεδα συμβατά με την επιδίωξή του κατά τρόπο διαρκή, σύμφωνα με τη δέσμευσή του για συμμετρία.

Η ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ

Κάθε σενάριο πρόωρης απόσυρσης των μέτρων νομισματικής στήριξης απέκλεισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία παράλληλα προανήγγειλε την επιτάχυνση των μηνιαίων ρυθμών αγοράς κρατικών ομολόγων.

Πιο συγκεκριμένα, η Γαλλίδα οικονομολόγος προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη άνοδος των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα θα οδηγήσει σε σύσφιγξη των συνθηκών χρηματοδότησης (σ.σ. αύξηση του κόστους δανεισμού) των ευρωπαϊκών οικονομιών, κάτι το οποίο δύναται να επηρεάσει αρνητικά την πορεία ανάκαμψης.

Στο πλαίσιο αυτό, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει «σκέψη» πρόωρης ή άμεσης άρσης των νομισματικών μέτρων, τα οποία έχουν οδηγήσει το κόστος δανεισμού σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, ενώ διαβεβαίωσε ότι η ΕΚΤ θα πράξει οτιδήποτε χρειαστεί, προκειμένου να αποφευχθεί η σύσφιγξη.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει στο 1,85 τρισ. ευρώ τις συνολικές αγορές κρατικών ομολόγων (έως τον Μάρτιο του 2022), στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η επιτάχυνση των μηνιαίων αγορών , οι οποίες τους πρώτους μήνες του 2021 είχαν περιοριστεί κάτω του αρχικού στόχου των 18 δισ. ευρώ ανά εβδομάδα, προκαλώντας μπαράζ αυξήσεων στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ, ωστόσο, απέφυγε να κάνει αναφορά σε συγκεκριμένο ποσό αύξησης, διευκρινίζοντας ότι το ακριβές μέγεθος των μηνιαίων αγορών θα εξεταστεί από το εκτελεστικό συμβούλιο.

Παραμένουν οι προκλήσεις

Εξάλλου, όπως έσπευσε να προειδοποιήσει η Λαγκάρντ, οι βραχυπρόθεσμες προκλήσεις παραμένουν στην οικονομία της Ευρωζώνης, αν και είναι πλέον πιο ισορροπημένες σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

«Το πραγματικό ΑΕΠ είναι πιθανό να παραμείνει σε ύφεση στο α’ τρίμηνο» εκτίμησε, χαρακτηριστικά, παραπέμποντας στα αδύναμα μακροοικονομικά μεγέθη της Ευρωζώνης, καθώς και στη διατήρηση των περιοριστικών μέτρων.

Και συνέχισε: «Οι οικονομικές εξελίξεις εξακολουθούν να είναι άνισες ανάμεσα σε χώρες και τομείς της οικονομίας, με τον κλάδο των υπηρεσιών να επηρεάζεται δυσμενέστερα από τους περιορισμούς σε σχέση με τον κλάδο της βιομηχανίας, ο οποίος ανακάμπτει ταχύτερα».

Προσδοκίες για rebound

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η πρόοδος των εμβολιασμών, σε συνδυασμό με τα υποστηρικτικά δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα, θα βελτιώσουν τον ρυθμό ανάκαμψης της Ευρωζώνης.

«Οι εμβολιασμοί, σε συνδυασμό με την σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, καλλιεργούν τις προσοκίες για ισχυρό rebound της οικονομίας κατά τη διάρκεια του 2021».

Οι νέοι στόχοι για ανάπτυξη – πληθωρισμό

Στο σημείο αυτό, η Λαγκάρντ γνωστοποίησε ότι η ΕΚΤ προχώρησε στην αναθεώρηση των προβλέψεων για την οικονομία της Ευρωζώνης:

  • Ανάπτυξη 4% το 2021 (3,9% η προηγούμενη πρόβλεψη)
  • Ανάπτυξη 4,1% το 2022 (4,2% η προηγούμενη πρόβλεψη)
  • Ανάπτυξη 2,1% το 2023 (2,1% η προηγούμενη πρόβλεψη)

Αλλαγές επήλθαν και στις εκτιμήσεις για την πορεία του πληθωρισμού:

  • Πληθωρισμός 1,5% το 2021% (1% η προηγούμενη πρόβλεψη)
  • Πληθωρισμός 1,2% το 2022 (1,1% η προηγούμενη πρόβλεψη)
  • Πληθωρισμός 1,4% το 2023 (1,4% η προηγούμενη πρόβλεψη)

lagkarnt-ochi-se-sysfigxi-pio-isorropimenoi-oi-kindynoi0