ΟΤΟΕ: Πως σχολιάζει την αύξηση τκεφαλαίου της Πειραιώς

26/03/2021, 14:43
ΟΤΟΕ: Πως σχολιάζει την αύξηση τκεφαλαίου της Πειραιώς

«Να προστατεύσουν τη σταθερότητα και την αναπτυξιακή πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, που αποτελεί προϋπόθεση για την οριστική έξοδο της χώρας από τη βαθιά και παρατεταμένη οικονομική και κοινωνική κρίση και να διασφαλίσουν ταυτόχρονα την απασχόληση και τη συμμετοχή των εργαζομένων στην πορεία και στη μετάβαση της Τράπεζας Πειραιώς στη νέα εποχή» καλεί την κυβέρνηση, το ΤΧΣ και τη διοίκηση της τράπεζας, η Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΤΟΕ), εν αναμονή της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς.

Όπως αναφέρει η ΟΤΟΕ σε σχετική ανακοίνωση, «από το 2010, που συστάθηκε το ΤΧΣ, με στόχο τη στήριξη και την προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου στις τράπεζες, έχει κυλήσει πολύ νερό στο μύλο των ανακεφαλαιοποιήσεων και των Α.Μ.Κ. των τραπεζών.

Με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, οφείλουμε να σταθμίσουμε και να αξιολογήσουμε τα νέα δεδομένα» σημειώνει η ΟΤΟΕ.

Κατά συνέπεια, όπως επισημαίνει, «η όποια απόφαση για την επιτυχή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς και οι διαδικασίες, που θα επιλεγούν, μέχρι την τελική ολοκλήρωσή της, οφείλει να συμπεριλάβει:

- Την πλήρη διαφάνεια.

- Τη διασφάλιση της συμμετοχής παλιών και νέων μετόχων με όρους ισοτιμίας και δικαιοσύνης.

- Την προστασία της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος.

- Την προστασία των καταθέσεων και των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.

- Την προστασία της τράπεζας, των εργαζομένων, των μετόχων, της πελατείας, της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας.

- Την πρόνοια ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας θα συνοδεύεται από ένα δεσμευτικό κοινωνικό σχέδιο, που θα οδηγεί την επόμενη μέρα σε μια σταθερή αναπτυξιακή πορεία θετικών αποτελεσμάτων, με κυρίαρχο στόχο τη χρηματοδότηση της οικονομίας και των Μ.Μ.Ε., που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας».