Έξι μήνες «αέρα» στους servicers για να πετύχουν τους στόχους τους

02/06/2021, 08:09
Έξι μήνες «αέρα» στους servicers για να πετύχουν τους στόχους τους

Έξι μήνες «αέρα» θα έχουν οι servicers για να πετύχουν τους στόχους ανακτήσεων από τα  «κόκκινα» δάνεια που έχουν αναλάβει την διαχείριση τους.

Ο χρόνος ανάκτησης –εάν συντρέχουν εξαιρετικές περιπτώσεις- παρατείνεται από τους 24 μήνες που είναι σήμερα στους 30 μήνες.

Αυτό προβλέπεται σύμφωνα με πληροφορίες στο νόμο για την επέκταση του προγράμματος κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής» που πρόκειται να έρθει προς ψήφιση στη Βουλή τις επόμενες μέρες.

Οι servicers ζητούν μεγαλύτερη περίοδο χάριτος, σε περίπτωση μη επίτευξης των στόχων των business plans, καθώς οι ανακτήσεις έχουν πάει πίσω, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας , όπως ήταν το «παγωμα» των πλειστηριασμών για 6 μήνες.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, ο αρμόδιος υφυπουργός για το χρηματοπιστωτικό σύστημα κ. Γιώργος Ζαββός πέτυχε να περιληφθούν στο νομοθέτημα για την επέκταση του «Ηρακλή» κάποια από τα αιτήματα που είχαν διατυπώσει τράπεζες και servicers, όπως αυτό της μεγαλύτερης περιόδου χάριτος για τις ανακτήσεις.

Συγκεκριμένα «με απόφαση του υπουργού Οικονομικών και κατόπιν εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης των εγγυήσεων (Monitoring Committee) σε εξαιρετικές περιστάσεις κλυδωνισμών στις αγορές, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τις τιτλοποιήσεις και εφόσον δεν επέρχεται υποβάθμιση της πιστοληπτικής διαβάθμισης των ομολογιών, τότε η περίοδος χάριτος θα παρατείνεται για έξι μήνες».

Σε ότι αφορά τους servicers και τις ανακτήσεις, σύμφωνα με το νόμο: εφόσον οι καθαρές εισπράξεις από την έναρξη της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου υπολείπονται κατά 20% ή περισσότερο των καθαρών εισπράξεων που έχουν προϋπολογισθεί, θα αναβάλλεται η καταβολή τουλάχιστον του 20% της αμοιβής του διαχειριστή.

Επίσης ο servicer μπορεί να αντικαθίσταται σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, υπό την προϋπόθεση ότι για δύο διαδοχικές περιόδους εκτοκισμού οι συνολικές καθαρές εισπράξεις από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των τιτλοποιημένων απαιτήσεων υπολείπονται, κατά ποσοστό τουλάχιστον 30%, του συνολικού προϋπολογισθέντος ποσού καθαρών εισπράξεων των αντίστοιχων περιόδων.

Ο διαχειριστής μπορεί να αντικαθίσταται, εφόσον η κατάπτωση της εγγύησης ή η υστέρηση των καθαρών εισπράξεων οφείλεται σε δικό του πταίσμα.

Οπότε για τους servicers είναι κομβικής σημασίας η επέκταση της περιόδου χάριτος των ανακτήσεων, ενώ οι τράπεζες ετοιμάζουν νέες τιτλοποιήσεις ύψους 19 δις ευρώ.