ΕΚΤ: Παράταση εννέα μηνών για το μέτρο ανακούφισης των τραπεζών

18/06/2021, 17:41
ΕΚΤ: Παράταση εννέα μηνών για το μέτρο ανακούφισης των τραπεζών

Κατά εννέα μήνες αποφάσισε να επεκτείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τη χαλάρωση ενός μέτρου με σκοπό να προσφέρει μεγαλύτερο περιθώριο στις τράπεζες της Ευρωζώνης τις οποίες εποπτεύει, όπως έκανε γνωστό με σημερινή της ανακοίνωση.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να δώσει παράταση στη χαλάρωση του μέτρου που επιτρέπει στις τράπεζες να μην υπολογίζουν στα ποσοστά μόχλευσής τους τις καταθέσεις που διακρατούν στην κεντρική τράπεζα της χώρας τους, μια χαλάρωση η οποία κανονικά ήταν να ισχύσει μέχρι τις 27 Ιουνίου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, με τις ιδιαίτερες μακροοικονομικές συνθήκες που επικρατούν μετά την πανδημία του κορωνοϊού το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ έκρινε ότι η παράταση του μέτρου είναι απαραίτητη, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ρευστότητα των αγορών.

Η παράταση αυτή θα έχει ισχύ έως τις 31 Μαρτίου 2022. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει η ΕΚΤ οι τράπεζες που θα επιλέξουν αυτήν την επέκταση, θα πρέπει παράλληλα να έχουν την απαιτούμενη κεφαλαιακή επάρκεια, σε περίπτωση που το μέτρο αρθεί πριν από την καθορισμένη ημερομηνία.