Παρευξείνια: Στα 400 εκατ. ευρώ το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων τέλη του 2021

30/08/2021, 13:07
Παρευξείνια: Στα 400 εκατ. ευρώ το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων τέλη του 2021

Την εκτίμηση ότι το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων της Παρευξείνιας θα μπορούσε να φτάσει ώς το τέλος του 2021 στα 400 εκατ. ευρώ, έναντι 372 εκατ. στις 31 Ιουλίου και 206,6 εκατ. το 2018, διατύπωσε ο γενικός γραμματέας της διακρατικής τράπεζας, Γιάννης Σπηλιώτης, στο περιθώριο εκδήλωσης για την παρουσίαση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της στην περίοδο 2021-2030.

Βιομηχανία, ενέργεια και υποδομές, καθώς και η στήριξη των «πράσινων» έργων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των προτεραιοτήτων -για την Ελλάδα- της διακρατικής Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου, η οποία βρίσκεται σε επαφές και με τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ).

Τα αναπτυξιακά έργα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα μπορούσαν να έχουν θετικό αντίκτυπο για την ευρύτερη περιοχή και οι χρηματοδοτήσεις με διακρατικό χαρακτήρα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Παρευξείνια.

Αναλυτικότερα, οι χρηματοδοτήσεις που η Τράπεζα χορηγεί στην Ελλάδα εξακολουθούν σήμερα να υπερβαίνουν τη συμμετοχή της χώρας μας στο μετοχικό της κεφάλαιο (16,5%), σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε αρκετά χρόνια πριν, όταν βρίσκονταν σε μονοψήφιο ποσοστό, καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις προσέφευγαν με μεγαλύτερη συχνότητα στις εμπορικές τράπεζες, με έδρα την Ελλάδα.

Συνολικά, στα 11 κράτη-μέλη της, η Παρευξείνια χρηματοδοτεί ετησίως περί τα 30-35 νέα projects ιδιωτών και οργανισμών, εκ των οποίων -κατά μέσο όρο- τρία ή τέσσερα κάθε χρόνο αφορούν την Ελλάδα. Στο τέλος του Ιουλίου, το χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας στην Ελλάδα περιλάμβανε συνολικά 11 έργα, ενώ πλέον, σε συνεργασία και με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (με την οποία έχει υπογραφεί και Μνημόνιο Συνεργασίας), η Παρευξείνια εξετάζει τη διαμόρφωση προγράμματος ειδικά για τη χρηματοδοτική ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο κ. Σπηλιώτης γνωστοποίησε ότι υπάρχουν πλέον εξελίξεις ως προς το χρονίζον θέμα της στέγασης της Τράπεζας σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις (σ.σ. κάτι που εκκρεμεί από ιδρύσεώς της), καθώς έξι σχήματα του χώρου του real estate ανταποκρίθηκαν στις 18 Αυγούστου -οπότε έληξε η σχετική προθεσμία- στο κάλεσμα του διεθνούς διαγωνισμού που προκηρύχθηκε και πρότειναν σχετικές λύσεις.

Ως προς τη μετεγκαστάσταση της Τράπεζας σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, η επόμενη σημαντική ημερομηνία είναι η 13η Σεπτεμβρίου, οπότε τα έξι ενδιαφερόμενα σχήματα, που ήδη επέδειξαν κατάλληλα σημεία στη Θεσσαλονίκη, όπου θα μπορούσε να εγκατασταθεί η Παρευξείνια (στην περιοχή από το Μέγαρο Μουσικής ώς τα Δικαστήρια), καλούνται να παραδώσουν τη συνολική τους πρόταση. «Δεν ζητήσαμε συγκεκριμένα ούτε οικόπεδο ούτε κτήριο από τους ενδιαφερόμενους.

Ζητήσαμε μια λύση, είτε πρόκειται για κτήριο ήδη ολοκληρωμένο ή ημιτελές, το οποίο θα μας παραδοθεί έτοιμο, είτε πρόκειται μόνο για οικόπεδο, στο οποίο θα ανεγερθεί κτίσμα», σημείωσε ο κ.Σπηλιώτης, γνωστοποιώντας ότι δεν αποκλείεται να δοθεί κάποια παράταση στον διαγωνισμό, αν ζητηθεί από τους υποψηφίους.

Η δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης για εγκατάσταση της Παρευξείνιας σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εμβαδού τουλάχιστον 4.500 τετραγωνικών, χρονολογείται από το 1999, έτος κατά το οποίο η Τράπεζα εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη (σ.σ. το 2019 εγκρίθηκε με νόμο η καταβολή κεφαλαίων ύψους 10 εκατ. ευρώ στην Παρευξείνια για τις μόνιμες αυτές εγκαταστάσεις, εκπληρώνοντας τη σχετική δέσμευση). Με τα 10 εκατ. ευρώ προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί το 75% του κόστους απόκτησης μόνιμης στέγης και τα υπόλοιπα θα καλυφθούν από ίδια κεφάλαια.

Ο κ. Σπηλιώτης γνωστοποίησε ακόμα ότι, στα επόμενα χρόνια, προβλέπεται να αυξηθούν οι ανάγκες της Τράπεζας σε ανθρώπινο δυναμικό, με προοπτική οι εργαζόμενοι να φτάσουν σε μια δεκαετία στους 200, έναντι 120 σήμερα.

Η Τράπεζα στοχεύει στη χρηματοδότηση πρότζεκτ συνολικού ύψους 12 δισ. ευρώ στην περίοδο 2021- 2030 στο σύνολο των 11 κρατών-μελών της, ενώ παράλληλα εμπλουτίζει το επιχειρηματικό της μοντέλο, ώστε στο εγγύς μέλλον -πιθανώς και την επόμενη διετία- να αναλάβει και ρόλο «one stop shop» στην ολιστική διαχείριση αναπτυξιακών project μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, προσφέροντας υπηρεσίες συμβουλευτικής, εκτίμησης και περιορισμού ρίσκου, auditing κτλ