ΕΚΤ: Εκτεθειμένες στους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής οι ελληνικές τράπεζες

22/09/2021, 18:19
ΕΚΤ: Εκτεθειμένες στους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής οι ελληνικές τράπεζες

Οι τράπεζες του νότου της Ευρωζώνης, μεταξύ τους και οι ελληνικές, είναι αυτές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από τις οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Όπως αναφέρει η ΕΚΤ, τα τραπεζικά ιδρύματα σε Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία και Μάλτα θα επηρεαστούν περισσότερο εάν δεν περιοριστεί η κλιματική αλλαγή, καθώς οι πελάτες τους είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε φυσικές καταστροφές, όπως οι δασικές πυρκαγιές

Ακόμα και μία άτακτη μετάβαση προς μία πιο βιώσιμη οικονομία, με καθυστερημένα και αποσπασματικά μέτρα πολιτικής θα έχει μικρότερο κόστος από την απραξία, τόνισε η ΕΚΤ, έπειτα από το πρώτο κλιματικό stress test που πραγματοποίησε.

Η ΕΚΤ πιέζει τις ευρωπαϊκές τράπεζες και επιχειρήσεις να κατανοήσουν και να διαχειριστούν καλύτερα τις κλιματικές απειλές. Πέραν των stress tests για την οικονομία, το 2022 θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχα τεστ κοπώσεως για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και στις τράπεζες.

Το stress test διαπίστωσε επίσης ότι:

· Το μέσο χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων μίας ευρωπαϊκής τράπεζας έχει 8% μεγαλύτερες πιθανότητες default το 2050 εάν η κλιματική αλλαγή δεν αντιμετωπιστεί με μία οργανωμένη κλιματική μετάβαση.

· Τα χαρτοφυλάκια που είναι πιο εκτεθειμένα στον περιβαλλοντικό κίνδυνο έχουν 30% μεγαλύτερες πιθανότητες default το 2050 σε σύγκριση με το 2020, εάν δεν υπάρξει μετάβαση.

· Οι μεγαλύτερες τράπεζες έχουν 50% μεγαλύτερη έκθεση σε επιχειρήσεις που είναι πολύ ευάλωτες στον κλιματικό κίνδυνο, σε σχέση με τις μικρότερες τράπεζες.

· Οι τράπεζες του ευρωπαϊκού Νότου –Ελλάδα, Κύπρος, Πορτογαλία, Ισπανία και Μάλτα- είναι πολύ πιο εκτεθειμένες σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν μεγάλους φυσικούς κινδύνους.

· Το 4% των τραπεζών χρηματοδοτεί το 45% των εκπομπών ρύπων.