Eurobank: Τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους για τις επιχειρήσεις

28/09/2021, 19:16
Eurobank: Τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους για τις επιχειρήσεις

Η Eurobank διοργάνωσε, σε συνεργασία με την IMPACT*, πιστοποιημένο πάροχο για τη διαβίβαση ηλεκτρονικών παραστατικών στην εφαρμογή myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), διαδικτυακή εκδήλωση για τις σημαντικές ψηφιακές εξελίξεις που δρομολογεί η Πολιτεία.  

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στο πώς αυτές οι εξελίξεις μπορούν να επισπεύσουν και να διευρύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων, με κομβικά σημεία το myDATA, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την πρόοδο διασύνδεσης των επιχειρήσεων με το Κράτος (B2G) και των επιχειρήσεων μεταξύ τους (Β2Β).

Πρόκειται για μια ακόμη πρωτοβουλία που εντάσσεται στο Digital Academy for Business της Eurobank, η οποία στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις παρέχοντας ενημέρωση και πρόσβαση σε σχετική τεχνογνωσία, σύμφωνα με τις διεθνείς, σύγχρονες τάσεις, με στόχο τον ταχύτερο ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Καθηγητής Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, τοποθετήθηκε για το μέλλον του ψηφιακού μετασχηματισμού και την εξέλιξη στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, ως επίτιμος προσκεκλημένος στην εκδήλωση, η οποία ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Σύμβουλου της Eurobank, κ. Κωνσταντίνου Βασιλείου. Στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, τη διεθνή και ελληνική εμπειρία, καθώς και τις προοπτικές στο πεδίο αυτό, αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γεώργιος Δουκίδης.

Ο ίδιος συντόνισε τη συζήτηση που ακολούθησε σε πάνελ με προσκεκλημένους τους κ.κ. Ελευθέριο Βλαχογιάννη, Βοηθό Γενικό Διευθυντή της Eurobank & επικεφαλής Τομέα Συναλλακτικής Τραπεζικής Global Transaction Banking, William Drakos, Managing Director της IMPACT και Στέφανο Παπαδημητρίου, Διευθυντή Λογιστικής στα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν και παρακολούθησαν εκπρόσωποι 250 περίπου επιχειρήσεων, οι οποίοι ενημερώθηκαν για το πώς πρωτοβουλίες του Κράτους μπορούν να συνδράμουν και να εξελίξουν το μετασχηματισμό τους, ψηφιοποιώντας περαιτέρω τον εμπορικό και χρηματοοικονομικό τους κύκλο.

Στην τοποθέτησή του ο Καθηγητής Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είπε: «Στη στρατηγική του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί κεντρικό άξονα για τον επανακαθορισμό της σχέσης πολιτών και επιχειρήσεων με το Δημόσιο.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί βασική συνιστώσα με απτά αποτελέσματα, όπως το myData. Στο b2g, ο ρόλος της ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων ΔΔ είναι κομβικός ως εθνική αρχή OPEΝPEPPOL, για ένταξη στο ευρωπαϊκό δίκτυο που συμμετέχουν αναθέτουσες αρχές και προμηθευτές από 28 χώρες. Ήδη ετοιμάσαμε την υποδομή που διασυνδέει τις αναθέτουσες αρχές στο δίκτυο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και σήμερα εντάσσονται 2430 αναθέτουσες αρχές, με διαφάνεια και επίσπευση χρόνου πληρωμής ενός τιμολογίου.».

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, ανέφερε στο χαιρετισμό του: «Η Eurobank ήταν και παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην εξυπηρέτηση των πελατών της με καινοτόμες υπηρεσίες που καλύπτουν, ολιστικά, τόσο τις χρηματοδοτικές, όσο και τις συναλλακτικές τους ανάγκες, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Μέσω του “Digital Academy for Business” στηρίζουμε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ώστε να εξελίξουν τις δυνατότητες και τις δεξιότητές τους, αξιοποιώντας τη γνώση, τις πληροφορίες, τα εργαλεία και το συνολικό ψηφιακό οικοσύστημα της Τράπεζας.».
Από την πλευρά του ο Καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. Γεώργιος Δουκίδης, δήλωσε:
«Η ηλεκτρονική τιμολόγηση για τους προμηθευτές του δημοσίου, πέραν του ότι είναι μια σημαντική δράση απλοποίησης διαδικασιών και διαφανούς διαχείρισης των προμηθειών, στο πλαίσιο της λογιστικής μεταρρύθμισης του δημοσίου, προσφέρει σημαντικά οφέλη για τις εταιρείες, όπως μείωση του κόστους συναλλαγών, άμεση πληροφόρηση για το status του τιμολογίου και σημαντική μείωση του χρόνου πληρωμής.
Τα πιλοτικά έργα που τρέχει η ΓΓΠΣ υποστηρίζουν τις εταιρείες προμηθευτές να προετοιμαστούν σωστά για τη σταδιακή υποχρεωτικότητα.».

Ο Managing Director της IMPACT, κ. William Drakos, επεσήμανε: «Οι ελληνικές επιχειρήσεις συμμετέχουν στο μεγαλύτερο, ίσως, έργο ψηφιακού μετασχηματισμού myDATA, που αποτελεί τη βάση για την αναμενόμενη καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όχι μόνο μεταξύ των επιχειρήσεων (B2B), όσο και μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίου τομέα (B2G). Η IMPACT ως πιστοποιημένος πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, σε συνεργασία με τη Eurobank, πρωτοστατεί στην ενημέρωση των επιχειρήσεων και συμβάλλει με τις λύσεις της στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.».