Βασίλης. Ψάλτης: «Η Alpha Bank φορέας προόδου και αλλαγής της οικονομίας»

12/10/2021, 17:31
Βασίλης. Ψάλτης: «Η Alpha Bank φορέας προόδου και αλλαγής της οικονομίας»

Στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στην ελληνική οικονομία για το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά και στην ετοιμότητα της Alpha Bank να στηρίξει ενεργά την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη επενδυτικών πρωτοβουλιών αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, από το βήμα του 5ου Ετήσιου Συνεδρίου του Κύκλου Ιδεών «Η Ελλάδα Μετά».

Αισιοδοξία αλλά και αναγνώριση των κινδύνων

Στο πάνελ υπό τον τίτλο «Οι δύο όψεις των πραγμάτων στη διεθνή και την ευρωπαϊκή οικονομία: η θέση της Ελλάδας» με τη συμμετοχή και των κ.κ. Ευ. Βενιζέλου και Ευ. Μυτιληναίου, ο CEO της Alpha Bank εξέφρασε την εκτίμηση ότι η οικονομική δραστηριότητα θα ανακάμψει με θεαματικό ρυθμό φέτος, όπως υποδηλώνεται από την ηπιότερη του αναμενομένου ύφεση το α΄ τρίμηνο του 2021, την εντυπωσιακή άνοδο στο β΄ τρίμηνο και την ταχεία επιστροφή των εσόδων από τον τουρισμό σε υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, τόνισε πώς η θετική προσδοκία για την πορεία της οικονομίας τα έτη 2022 – 2023 εδράζεται στην έναρξη της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Είναι η πρώτη φορά από την είσοδο της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ, που υπάρχει μία σαφής κατεύθυνση αλλαγής του παραγωγικού μίγματος, όχι στο αποτυχημένο πρότυπο κατανάλωσης του παρελθόντος, αλλά με στροφή στις επενδύσεις, μέσω και της σημαντικής υποστήριξης από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα κοινοτικά κονδύλια που φθάνουν αθροιστικά τα Ευρώ 80 δισ. αποτελούν μία ιστορική ευκαιρία που θα δώσει τη δυνατότητα κάλυψης του επενδυτικού κενού που διαμορφώθηκε την περασμένη δεκαετία, περιορίζοντας, παράλληλα, το μεγάλο πρόβλημα της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους», τόνισε ο CEO της Alpha Bank.

Παρότι εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Ψάλτης αναγνώρισε ότι οι προκλήσεις δεν απουσιάζουν. Ανέφερε, συγκεκριμένα, το ποσοστό απορροφητικότητας των κοινοτικών κονδυλίων, «μέτωπο στο οποίο τόσο η δημόσια διοίκηση όσο και ο ιδιωτικός τομέας κατέγραψαν σημαντικές αστοχίες κατά το παρελθόν», την απρόσκοπτη συνέχιση του μεταρρυθμιστικού έργου και τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Αναγνώρισε ταυτόχρονα, πως η πρόσφατη παρουσίαση του Greece 2.0 από το οικονομικό επιτελείο δείχνει έναν νέο προσανατολισμό για την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, ενώ υπογράμμισε ως εξαιρετικά θετική τη μεταρρυθμιστική προσήλωση της κυβέρνησης και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει για τον εξορθολογισμό του φορολογικού πλαισίου και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας. Ως προς τον δημοσιονομικό κίνδυνο, ο κ. Ψάλτης σημείωσε πως «χάρη στην τεράστια προσπάθεια – και το πολιτικό κόστος που επωμίσθηκαν οι κυβερνήσεις που χειρίστηκαν την κρίση του 2010, η δομή του δημοσίου χρέους έχει μεταβληθεί, με αποτέλεσμα αυτό να έχει μία από τις μεγαλύτερες μέσες διάρκειες παγκοσμίως και να οφείλεται κατά περίπου 80% σε επίσημους δανειστές».

Η Alpha Bank στηρίζει την επιχειρηματικότητα και τις ΜμΕ, εμπλουτίζοντας τα κριτήρια για τις «επιλέξιμες» επιχειρήσεις

Σε ερώτημα του συντονιστή της συζήτησης, δημοσιογράφου κ. Κ. Καλλίτση, αναφορικά με την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από τις Τράπεζες, ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε πως είναι πλέον ώριμες οι συνθήκες ώστε να υπάρχει κοινή συμφωνία από όλους τους εταίρους και συνομιλητές, δηλαδή τους πολιτικούς, τους επιχειρηματίες και τους τραπεζίτες, για δύο βασικές παραδοχές ως προς την πιστοδοτική πολιτική: πρώτον, ότι οι Τράπεζες οφείλουν να στηρίζουν την υγιή επιχειρηματικότητα, προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο τα χρήματα και την εμπιστοσύνη των καταθετών και, δεύτερον, ότι το εποπτικό πλαίσιο εντός του οποίου κινούνται είναι πανευρωπαϊκό και καθορίζεται από τον επόπτη.

«Στην Alpha Bank δεν σκοπεύουμε να μείνουμε σε μία μικρή περίμετρο επιχειρήσεων στην παροχή δανειοδότησης, στηρίζοντας μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν, ούτως ή άλλως επενδυτικά πλάνα, ώριμα σχέδια και τη δυνατότητα να τα χρηματοδοτήσουν με καλύτερους όρους μέσω του RRF. Σκοπός μας είναι να στηρίξουμε με όλους τους τρόπους και την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Όχι απλώς με δάνεια κεφαλαίου κίνησης, αλλά και με επενδυτικά δάνεια που χρηματοδοτούν επενδύσεις σε εξοπλισμό και κτιριακές εγκαταστάσεις», τόνισε ο κ. Ψάλτης για να συμπληρώσει ότι η Alpha Bank διευρύνει τον κύκλο των bankable επιχειρήσεων και εμπλουτίζει τα κριτήριά της, εξετάζοντας όχι απλώς την αξιοπιστία των οικονομικών τους στοιχείων και την ιστορικότητα της συναλλακτικής τους συμπεριφοράς αλλά και την ικανότητα του επιχειρηματία, την εμπειρία τους και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, τη βιωσιμότητα του επενδυτικού της σχεδίου, τη χρηματοδότηση της επένδυσης από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό, καθώς και τις μελλοντικές ταμειακές ροές που θα παραχθούν μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

«Είμαστε με λίγα λόγια σύμβουλοί τους, όχι απλά δανειστές τους. Εκπαιδεύουμε τους επιχειρηματίες, αλλά και συνδράμουμε με ιδέες σε επιχειρηματικά σχέδια και προωθούμε την κουλτούρα του εκσυγχρονισμού και της μεγέθυνσης», προσέθεσε χαρακτηριστικά ο CEO της Alpha Bank.

Ενεργειακή κρίση: μία πανευρωπαϊκή πρόκληση

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος, ο κ. Ψάλτης τοποθετήθηκε και για το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης που εμποδίζει την ανάκαμψη στην Ευρώπη, εκφράζοντας την άποψη ότι, υπό το ευνοϊκότερο σενάριο, θα ομαλοποιηθούν αυτές οι συνθήκες, δεδομένου ότι οι Ευρωπαϊκές Νομισματικές Αρχές παρακολουθούν από την αρχή, πολύ στενά το θέμα. «Πιστεύω ότι θα επέλθει μία ομαλοποίηση της κατάστασης, ενώ θα υπάρξουν, τόσο δημοσιονομικά όσο και νομισματικά μέτρα εξισορρόπησης», σημείωσε ο κ. Ψάλτης.

Ενεργός φορέας προόδου και αλλαγής η Alpha Bank

Ως καταληκτικό σχόλιο στην τοποθέτησή του στο συνέδριο, ο κ. Ψάλτης σημείωσε ότι, μετά την μακροχρόνια κρίση, η προοπτική πλέον αλλάζει και οι νέες προκλήσεις είναι ακόμη πιο σύνθετες και αρκετά διαφορετικές, τονίζοντας ότι οι τράπεζες πρέπει να αναστρέψουν το κλίμα χαμηλής αποδοχής από την Κοινωνία και να αναδείξουν τη σημασία και τις απαιτήσεις που έχει ο διαμεσολαβητικός τους ρόλος μεταξύ επενδυτών και αποταμιευτών. «Το κλειδί, ωστόσο, της επανασύνδεσής μας με τις επιχειρήσεις και την ελληνική κοινωνία είναι να συνδιαμορφώσουμε μαζί με τον Έλληνα επιχειρηματία τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη επενδυτικών πρωτοβουλιών που δημιουργούν θέσεις εργασίας, εισοδήματα και υψηλές αποδόσεις» προσέθεσε ο κ. Ψάλτης, καταλήγοντας: «Στο κρίσιμο σημείο καμπής που βρίσκεται σήμερα η οικονομία της χώρας, η Alpha Bank επιδιώκει να αξιολογεί όχι μόνον τις δομικές αλλαγές στην κοινωνία, αλλά και να αφουγκράζεται τις δυναμικές ομάδες συμπολιτών μας που αναδύονται από την κρίση, νέες και νέοι με εξωστρέφεια, γνώσεις και καινοτόμες ιδέες που απαιτούν διαφάνεια και λογοδοσία και, παράλληλα, είναι έτοιμοι να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί για την πρόοδο της πατρίδας μας. Εμείς στην Alpha Bank έχουμε τη φιλοδοξία να συνταχθούμε με αυτές τις δυνάμεις, αλλάζοντας και οι ίδιοι».