Ριζικές αλλαγές στις τράπεζες

17/10/2021, 21:42
Ριζικές αλλαγές στις τράπεζες

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του radar.gr:

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, μετά την μεγάλη αλλαγή που θα σημειωθεί τον Οκτώβριο στον νόμο θα αλλάξει ριζικά και θα μετατραπεί σε επενδυτικό fund, και θα κρατήσει ποσοστά μειοψηφίας στις τράπεζες ως κοινός και όχι ως ειδικός μέτοχος.

Το Fairfax είναι ένας σταθερός στρατηγικός επενδυτής όπως αποδείχθηκε στην Eurobank έχοντας αποκτήσει το 33% περίπου της τράπεζας.

Το μέσο κόστος κτήσης από 2,52 ευρώ έχει αναπροσαρμοστεί στα 0,93 ευρώ.

Η Εθνική τράπεζα έχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με ποσοστό 40,3% που έχει διαδραματίσει ένα ρόλο στην συμπεριφορά της μετοχής.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, μετά την μεγάλη αλλαγή που θα σημειωθεί τον Οκτώβριο στον νόμο θα αλλάξει ριζικά και θα μετατραπεί σε επενδυτικό fund, και θα κρατήσει ποσοστά μειοψηφίας στις τράπεζες ως κοινός και όχι ως ειδικός μέτοχος.

Η Εθνική με το ΤΧΣ αντί για 40,3% με 10% θα έχει αποκτήσει πολύ πιο ευρεία γκάμα ξένων μετόχων αλλά και μικρομετόχων γιατί ένα ποσοστό του ΤΧΣ θα διατεθεί σε μικρομετόχους.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα κρατήσει ένα 5% στην Alpha Bank από 9% που είναι σήμερα.

Η Πειραιώς το 2023 θα είναι μια ριζικά εξυγιασμένη και διαφορετική τράπεζα. Όμως για να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός αυτός κέρδη και ανάπτυξη, έννοιες συνυφασμένες θα πρέπει να επιταχυνθούν.

Με βάση αυτόν τον σχεδιασμό, οι τράπεζες θα μπορούν να διανείμουν μερίσματα 600 εκατ. ετησίως.

Θα επαναγοράζουν μετοχές στηρίζοντας τις χρηματιστηριακές τους αξίες.

Οι μελλοντικές αυξήσεις σχεδόν 5-6 δισ. θα δώσουν μια μεγάλη αναπτυξιακή και χρηματιστηριακή ώθηση.