Ιδού η νέα διοίκηση της Attica Βank!

01/01/2022, 20:59
Ιδού η νέα διοίκηση της Attica Βank!

Μακέδος πρόεδρος, Μωυσής αντιπρόεδρος, Πελέκης, Μαραγκουδάκη στο Δ.Σ., ένας ξένοι ως ανεξάρτητα μέλη, ένας Γάλλος και διεθνής εταιρία το management!

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου της Attica Bank κατά 240 εκατ. ευρώ, ξεκινάει η διαδικασία στελέχωσης της νέας διοίκησης της, που θα (πρέπει να) την οδηγήσει στην πλήρη και ολοκληρωτική εξυγίανση, μέσα από μια δεύτερη αύξηση κεφαλαίου σε επόμενη χρονική στιγμή και αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των στοιχείων του ισολογισμού και η αξιοπιστία του, όσον αφορά τυχόν «σκελετούς» στις ντουλάπες της τράπεζας των… μηχανικών!

Όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες η συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών στην αύξηση κεφαλαίου και την διαχείριση - εξυγίανση της τράπεζας, έχει ως εξής: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι 11μελές και θα εκπροσωπείται από 2 μέλη που θα ορίσει το ΤΜΕΔΕ, 2 μέλη που θα ορίσει η Ellington, 1 μέλος από το ΤΧΣ, 4 ανεξάρτητα μέλη, 1 CEO και 1 Deputy CEO!

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, η αξιοπιστία των οποίων δεν αμφισβητείται, το ΤΜΕΔΕ πρότεινε τον Κ. Μακέδο για πρόεδρο και τον κύριο Αλέξιο Πελέκη για μέλος μη εκτελεστικό! Σημειώνεται ότι και οι δύο διατηρούν μέχρι σήμερα τις αντίστοιχες θέσεις στο Δ.Σ. της Attica Bank!

Το ΤΧΣ από την πλευρά του πρότεινε να τοποθετηθεί στο νέο Δ.Σ., σε θέση αντιπροέδρου ο κ. Αβραάμ Μωυσής του Εσδρά, που επίσης συμμετείχε στο τελευταίο Δ.Σ. ως εκπρόσωπος του ΤΧΣ και μη εκτελεστικό μέλος! Από την Ellington προτείνονται η κυρία Ειρήνη Μαραγκουδάκη και ένας Γάλλος τεχνοκράτης με γνώση του τραπεζικού αντικειμένου!

Για τα 4 ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη, η πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι είναι να τοποθετηθούν υπήκοοι ξένων χωρών, αγγλόφωνοι, 3 άνδρες και 1 γυναίκα!

Τέλος, για τις θέσεις των CEO και Deputy CEO, η πρόταση που συζητείται είναι να μην τοποθετηθεί φυσικό πρόσωπο, αλλά να επιλεγεί interim management 6-9 μηνών, μια αξιόπιστη διεθνής εταιρεία, π.χ. Alvarez, η οποία και θα διενεργήσει τον πλήρη έλεγχο των στοιχείων και θα διαχειρισθεί σε τεχνοκρατικό επίπεδο το κρίσιμο και μεταβατικό στάδιο των πρώτων μηνών!