Τράπεζα Πειραιώς: Απέκτησε το 52% της Trastor, έναντι 98 εκατ. ευρώ

01/03/2022, 11:59
Τράπεζα Πειραιώς: Απέκτησε το 52% της Trastor, έναντι 98 εκατ. ευρώ

Το 52% της Trastor απέκτησε η Τράπεζα Πειραιώς, έναντι 98 εκατ. ευρώ ή 1,25 ευρώ ανά μετοχή.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης της 21ης Ιανουαρίου 2022, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς, ολοκλήρωσε την απόκτηση ποσοστού συμμετοχής 52,0% στην Trastor Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Ε.Α.Π.) από την WRED LLC, εταιρεία συνδεδεμένη με την Värde Partners, κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της συναίνεσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Το τίμημα που καταβλήθηκε ανήλθε σε €98 εκατ. (€1,25 ανά μετοχή).