Επιτόκια, πληθωρισμός, κόκκινα δάνεια αποτελούν το νέο εκρηκτικό μείγμα που απειλεί τις τράπεζες

19/09/2022, 13:26
Επιτόκια, πληθωρισμός, κόκκινα δάνεια αποτελούν το νέο εκρηκτικό μείγμα που απειλεί τις τράπεζες

Οι ρυθμίσεις προς το παρόν φαίνεται να αποτελούν το ανάχωμα για να αποφευχθεί νέο κύμα κόκκινων δανείων.

Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές έχουν σημάνει συναγερμό και καλούν τις τράπεζες να εφαρμόσουν συγκεκριμένες πολιτικές για να περιορίσουν τους κινδύνους, και παράλληλα να διαχειριστούν το νέο περιβάλλον αυξάνοντας την προσοχή τους σε ότι έχει να κάνει με τον κυβερνοχώρο, αλλά και τα περιβαλλοντικά κριτήρια.

Η άνοδος των επιτοκίων έχει μεν τον θετικό αντίκτυπο για τις τράπεζες, υψηλότερα επιτόκια σημαίνουν υψηλότερα έσοδα από τόκους, όμως υπάρχει ο κίνδυνος οι δανειολήπτες να εμφανίσουν αδυναμία στην εξυπηρέτηση του δανεισμού τους.

Και αυτό επειδή σημαντικό ποσοστό νοικοκυριών αντιμετωπίζουν πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα τους λόγω του υψηλού πληθωρισμού και των αυξημένων τιμών ενέργειας.

Ενώ το υψηλό κόστος χρήματος ενδεχομένως θα επηρεάσει τη ζήτηση για νέα δάνεια.

Οι επιπτώσεις των κινδύνων του πληθωρισμού θα πρέπει να «μετρηθούν» σωστά για να μην βρεθούν οι τράπεζες μπροστά σε νέο κύμα προβληματικών δανείων.

Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές για τις τράπεζες ( ΕΒΑ), τις ασφαλιστικές εταιρείες (EIOPA) και τις κεφαλαιαγορές (ESMA-ESAs), εφιστούν την προσοχή και υιοθέτηση συγκεκριμένων πολιτικών για τη μέτρηση του κινδύνου που έχει αυξηθεί και απειλεί με ύφεση την ευρωπαϊκή οικονομία.

Ο χειμώνας αναμένεται εξαιρετικά δύσκολος για την Ευρώπη, οι οικονομικές συνθήκες επιδεινώνονται και οι ηγέτες της ΕΕ δεν μπορούν να καταλήξουν σε κοινή γραμμή πλεύσης.

Όπως αναφέρουν οι επόπτες: είναι απαραίτητη η στενή παρακολούθηση της ποιότητας του ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού ακινήτων, περιουσιακών στοιχείων που έχουν επωφεληθεί από προηγούμενα μέτρα στήριξης που σχετίζονται με την πανδημία καθώς και εκείνων των περιουσιακών στοιχείων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στον αυξανόμενο πληθωρισμό και στις υψηλές τιμές ενέργειας και εμπορευμάτων.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να βρίσκονται σε επικοινωνία με τους πελάτες τους και να διασφαλίσουν την ευαισθητοποίηση των επενδυτών σχετικά με τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στις πραγματικές αποδόσεις των περιουσιακών τους στοιχείων.

Να σημειωθεί ότι 120 δισ. ευρώ προβληματικά δάνεια έχουν περάσει στην διαχείριση των servicers, και όπως εκτιμούν φέτος θα ρυθμίσουν συνολικά περισσότερα από 100 χιλιάδες δάνεια ύψους 4 δισ ευρώ.

Οι ρυθμίσεις προς το παρόν φαίνεται να αποτελούν το ανάχωμα για να αποφευχθεί νέο κύμα κόκκινων δανείων.