Τράπεζες: Η «αντίστροφη μέτρηση» για την αποχώρηση του ΤΧΣ έχει ξεκινήσει

27/09/2022, 12:15
Τράπεζες: Η «αντίστροφη μέτρηση» για την αποχώρηση του ΤΧΣ έχει ξεκινήσει

Ως σύμβουλος αποεπένδυσης ανέλαβε η Rothschild, η οποία θα αποτυπώσει την στρατηγική αποεπένδυσης από τις τράπεζες.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις τράπεζες ξεκίνησε καθώς χθες η διοίκηση του Ταμείου έστειλε στο υπουργείο Οικονομικών λίστα με τους τρεις υποψήφιους που διεκδικούν να επιλεγούν ως σύμβουλοι διάθεσης μετοχών.

Στο μεταξύ ως σύμβουλος αποεπένδυσης ανέλαβε η Rothschild, η οποία θα αποτυπώσει την στρατηγική αποεπένδυσης από τις τράπεζες.

Και στη συνέχεια ο σύμβουλος διάθεσης το πλάνο για την διάθεση των μετοχών της κάθε τράπεζας χωριστά.

Τις επόμενες μέρες ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας θα επιλέξει ανάμεσα στους τρεις τον σύμβουλο διάθεσης, στην συνέχεια θα καταρτιστούν τα πλάνα των δύο συμβούλων και θα ξεκινήσει η διαδικασία αποεπένδυσης με στόχο το μέγιστο όφελος για το Ταμείο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μεγάλοι οίκοι, όπως οι Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Η διάθεση των μετοχών θα γίνεται μέσω βιβλίου προσφορών, και το ΤΧΣ θα ορίζει το ελάχιστο ποσοστό κάλυψης όπως και την τιμή διάθεσης, με βάση πάντα την έκθεση αποτίμησης του συμβούλου διάθεσης.

Όπως όλα δείχνουν η αποεπένδυση του Ταμείου θα ξεκινήσει από την Εθνική Τράπεζα, στην οποία κατέχει το 40,39% και ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από αραβικά κεφάλαια για την απόκτηση του 20%.

Το ΤΧΣ ελέγχει επίσης το 27% της Τράπεζας Πειραιώς, το 9% της Alpha Bank, μόλις το 1,4% της Eurobank και το 62,93% της Attica Bank, στην οποία βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση με το Ellington για την μείωση του ποσοστού του.

Ο νόμος που ψηφίστηκε φέτος το καλοκαίρι προβλέπει ότι η λειτουργία του ΤΧΣ ολοκληρώνεται το 2025 και ορίζει πως «σε περίπτωση πώλησης πακέτων μετοχών από το Ταμείο, ο υπουργός Οικονομικών λαμβάνει τις σχετικές εκθέσεις και αποτιμήσεις και έχει δικαίωμα βέτο, αν η προτεινόμενη τιμή διάθεσης βρίσκεται εκτός του εύρους των αποτιμήσεων».

Επίσης προβλέπει ότι για την επιλογή του συμβούλου διάθεσης, το υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη γνώμη του προς το Ταμείο σε λίστα με τουλάχιστον 3 υποψήφιους συμβούλους.

Για διάστημα 1 έτους από τη λήξη της σύμβασης, ο σύμβουλος διάθεσης δεν μπορεί να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή φορέα για οποιοδήποτε ζήτημα που σχετίζεται με το περιεχόμενο της στρατηγικής αποεπένδυσης.