Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των τραπεζών διεθνώς αλλάζει την αγορά

19/11/2022, 15:22
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των τραπεζών διεθνώς αλλάζει την αγορά

Εκτεταμένη παραμετροποίηση, εργοστάσια ευέλικτων προϊόντων, επαναχρησιμοποιήσιμα τμήματα επιχειρήσεων και ομαδοποίηση προϊόντων, μερικά από τα σύγχρονα εργαλεία.

Η υιοθέτηση βασικής τραπεζικής τεχνολογίας σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε παγκόσμιο επίπεδο έχει οδηγήσει σε ενίσχυση της αγοράς τραπεζικών λογισμικών (Core Banking Software). Την ίδια ώρα αυτή η τεχνολογία είναι το βασικό εργαλείο εξυγχρονισμού για πολλές τράπεζες σε όλο τον κόσμο στην προσπάθεια να συγχρονίσουν τις εργασίες τους σε front, mid και back-office επίπεδο.

Σύμφωνα με την πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη «Core Banking Software Market Size, Share & Trends Analysis Report by Solution (Deposits, Loans), by Service (Professional Service, Managed Service), by Deployment, by End Use, by Region, and Segment Forecasts, 2022-2030», το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς λογισμικού βασικών τραπεζικών εργασιών αναμένεται να φτάσει τα 21,61 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2030, σημειώνοντας σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR )της τάξεως του 8,9% από το 2022 έως το 2030.

Το βασικό τραπεζικό λογισμικό προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά δυνατοτήτων για την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Πολλές τράπεζες σε όλο τον κόσμο υιοθετούν βασικές τραπεζικές λύσεις για να αποκτήσουν ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων, όπως εκτεταμένη παραμετροποίηση, εργοστάσια ευέλικτων προϊόντων, επαναχρησιμοποιήσιμα τμήματα επιχειρήσεων και ομαδοποίηση προϊόντων. Αυτές οι δυνατότητες βοηθούν τις τράπεζες να επιτύχουν ανάπτυξη με γνώμονα την καινοτομία.

Τα τελευταία χρόνια, ο όγκος των δομημένων (structured) και μη δομημένων (unstructured) δεδομένων που διαθέτουν οι τράπεζες έχει αυξηθεί σημαντικά. Με τις προόδους στις τεχνολογίες μηχανικής μάθησης και υπολογιστικού νέφους, η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) διαμορφώνει τις προοπτικές των χρηματοοικονομικών και τραπεζικών υπηρεσιών.

Επιπλέον, με το ιστορικό δεδομένων που καταγράφεται με τη χρήση λύσεων που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη, οι τράπεζες σε όλο τον κόσμο μπορούν να λαμβάνουν πιο πληροφορημένες σε σχέση με το κοινό τους επιχειρηματικές αποφάσεις για διάφορες λειτουργίες, όπως η εμπειρία πελατών, οι λειτουργίες back-office, η διαχείριση προϊόντων και το μάρκετινγκ.

Η πανδημία COVID-19 επηρέασε αρνητικά την ανάπτυξη της αγοράς βασικού τραπεζικού λογισμικού. Ωστόσο, οι τράπεζες σε όλο τον κόσμο εστιάζουν στην υιοθέτηση μεθόδων τραπεζικής με χρονικά και οικονομικά αποδοτικό τρόπο που μπορεί να μειώσει τα λειτουργικά τους έξοδα και να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών. Αυτό αναμένεται να δημιουργήσει ευκαιρίες ανάπτυξης για την αγορά.