Τράπεζα Πειραιώς: Αυξάνει τα επιτόκια καταθέσεων και μειώνει τις προμήθειες

16/12/2022, 18:09
Τράπεζα Πειραιώς: Αυξάνει τα επιτόκια καταθέσεων και μειώνει τις προμήθειες

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη τράπεζα που ανακοίνωσε αύξηση επιτοκίων και μείωση προμηθειών

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη τράπεζα που ανακοίνωσε αύξηση στα επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων και μείωση τους κόστους προμηθειών, μετά τη συμφωνία που προέκυψε λόγω της κυβερνητικής παρέμβασης, προκειμένου να ελαφρυνθούν οι καταθέτες και οι δανειολήπτες, με φόντο τις αυξήσεις των επιτοκίων από την ΕΚΤ και τον υψηλό πληθωρισμό.

Αυξάνει τα επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων

Αναλυτικά, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια των πρόσφατων αυξήσεων των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρμόζει, από τη Δευτέρα 19.12.2022, τα επιτόκια του βασικού καταθετικού της προϊόντος, Προθεσμιακή Κατάθεση «Στα Μέτρα Σου», προσφέροντας επιτόκιο έως και 1% για διάρκεια 12 μηνών.

H Προθεσμιακή Κατάθεση «Στα Μέτρα Σου» είναι διαθέσιμη τόσο online στην WinBank όσο και μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας. Πρόκειται για μια μορφή προθεσμιακής κατάθεσης που παρέχει στους καταθέτες την ευχέρεια να επιλέγουν οι ίδιοι τα χαρακτηριστικά της (ποσό, διάρκεια, συχνότητα εκτοκισμού κτλ.), και έτσι να την προσαρμόζουν ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Μειώνει τις προμήθειες

Επιπλέον, η Τράπεζα, δεδομένων των πληθωριστικών πιέσεων που επιβαρύνουν το διαθέσιμο εισόδημα, προχωρά σε μείωση ή και κατάργηση του κόστους σε μια σειρά Βασικών Τραπεζικών Υπηρεσιών και Πράξεων Πληρωμών, προκειμένου να στηρίξει τους πελάτες της ώστε να έχουν χαμηλότερο κόστος κατά τη διαχείριση των συναλλαγών και των υποχρεώσεών τους.

Συγκεκριμένα, εφεξής θα προσφέρεται δωρεάν μια σειρά υπηρεσιών όπως:

  • Η υπηρεσία IRISP2P, για μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό πελάτη της Πειραιώς σε λογαριασμό δικαιούχου σε άλλη τράπεζα εσωτερικού, συμπεριλαμβανομένης και της Πειραιώς.
  • Η αξιολόγηση αιτημάτων στεγαστικών δανείων
  • Η αγορά χρεογράφων του Ελληνικού Δημοσίου.

Επίσης, η Τράπεζα θα προχωρήσει σε σημαντικές μειώσεις προμηθειών από 25-50% στο τιμολόγιο της και σε σειρά άλλων υπηρεσιών όπως:

  • Πληρωμή λογαριασμών (ΔΕΚΟ, κινητής τηλεφωνίας κ.λπ.) στο Τραπεζικό Κατάστημα.
  • Συνδρομή πιστωτικής κάρτας
  • Πάγιες εντολές εξόφλησης λογαριασμών
  • Αποστολή χρημάτων (έμβασμα) σε τράπεζες εκτός ευρωζώνης από Τραπεζικό Κατάστημα

Οι ανωτέρω μειώσεις θα τεθούν σε ισχύ από την Παρασκευή 23.12.2022.