«Καμπανάκι» απο την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ) στις ελληνικές τράπεζες

20/12/2022, 14:37
«Καμπανάκι» απο την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ) στις ελληνικές τράπεζες

Tο διπλό μήνυμα-σύσταση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ) στις ελληνικές τράπεζες

"Προετοιμαστείτε για το ενδεχόμενο υποβάθμισης των στοιχείων ενεργητικού σας. Ενισχύστε τα συστήματα ελέγχου."

Αυτό το διπλό μήνυμα –σύσταση απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ) στις ελληνικές τράπεζες, όπως και στις τράπεζες της ευρωζώνης, μετά την άσκηση διαφάνειας και αξιολόγησης κινδύνου στην οποία προχώρησε.

Σύμφωνα με την ΕΒΑ μπορεί η κερδοφορία των τραπεζών να έχει βελτιωθεί, η αβεβαιότητα για πως θα εξελιχθεί παραμένει και είναι έντονη καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι χαμηλότερος και τα επιτόκια θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Στην έκθεση της η ΕΒΑ σημειώνει πως η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank διαθέτουν τα χαμηλότερα ποσοστά «κόκκινων» δανείων, με υψηλούς δείκτες κάλυψης τους και έχουν τους υψηλότερους δείκτες κοινών μετοχών (CET 1).

Συγκεκριμένα:

Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει τον υψηλότερο Δείκτη CET 1 στο 15,7%, με τον δείκτη στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο 3,9% και με συντελεστή κάλυψης στο 56,3%.

Η Eurobank έχει Δείκτη CET1 στο 14,3%, το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώνεται στο 4,4% και με συντελεστή κάλυψης 50%.

Η Alpha Bank διαθέτει Δείκτη κοινών μετοχών CET1 12,4%, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν υποχωρήσει στο 6,3% και ο δείκτης κάλυψης τους διαμορφώνεται στο 30,3%.

Τέλος η Τράπεζα Πειραιώς έχει Δείκτη κοινών μετοχών CET1 στο 11%, έχει περιορίσει το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων της στο 6,2% με τον δείκτη κάλυψης του να διαμορφώνεται στο 38,1%.

Να σημειωθεί ότι στην ευρωζώνη ο μέσος όρος του δείκτη CET 1 διαμορφώνεται στο 15,2% και ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 1,8%, ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο 165,1%. Επίσης παρότι το απόθεμα των προβληματικών δανείων είναι χαμηλό, οι ευρωπαϊκές τράπεζες ταξινομούν το 9,5% των δανείων στο στάδιο 2, δηλαδή στην «πορτοκαλί» ζώνη, που είναι το υψηλότερο επίπεδο από το 2018 όταν ξεκίνησε η υποβολή εκθέσεων.