Νέο αμοιβαίο με «μέρισμα» 3% από την Τράπεζα Πειραιώς

27/01/2023, 08:35
Νέο αμοιβαίο με «μέρισμα» 3% από την Τράπεζα Πειραιώς

Θα επικεντρωθεί σε ομολογιακές εκδόσεις ευρωπαϊκών τραπεζών, προσφέροντας έμμεσα την πρόσβαση στους αποταμιευτές σε ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο δύσκολα θα μπορούσαν να αποκτήσουν μόνοι τους.

Στην έκδοση νέου αμοιβαίου κεφαλαίου συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας και ετήσιας καταβολής «μερίσματος» προχωρεί ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς.

Ειδικότερα, μετά την έκδοση πενταετούς διάρκειας Ομολογιακού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελλάδας που είχε διαθέσει τον περασμένο Νοέμβριο και είχε συγκεντρώσει το ποσό των 180 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς ΑΕΔΑΚ προχωρεί τώρα στο λανσάρισμα Α/Κ πενταετούς διάρκειας (λήξη το 2028) με μηδενική προμήθεια συμμετοχής, το οποίο θα επενδύει σε ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα και θα προχωρεί σε εκτιμώμενη ετήσια καταβολή μερίσματος της τάξεως του 3%, ενώ στο τέλος της πενταετίας ενδέχεται να προκύψει και πρόσθετη υπεραπόδοση.

Συγκεκριμένα, το ομολογιακό αυτό αμοιβαίο κεφάλαιο θα επικεντρωθεί σε ομολογιακές εκδόσεις ευρωπαϊκών συστημικών τραπεζών, προσφέροντας έμμεσα την πρόσβαση στους Έλληνες αποταμιευτές σε ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο, το οποίο πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να αποκτήσουν μόνοι τους (κάθε τίτλος ενός τέτοιου ομολόγου έχει συνήθως ονομαστική αξία 100.000 ευρώ).

Η κίνηση της Πειραιώς αλλά και άλλων τραπεζών να προχωρήσουν σε σύσταση ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας με προβλεπόμενη ετήσια διανομή «μερίσματος» αποτελεί μια πρόταση μέσω της οποίας προσφέρουν στους αποταμιευτές-πελάτες τους υψηλότερες ετήσιες αποδόσεις σε σύγκριση με τα πολύ χαμηλότερα καταθετικά επιτόκια (γύρω στο 1% για δωδεκάμηνη δέσμευση, με βάση τα τρέχοντα δεδομένα) και παράλληλα οι τραπεζικοί όμιλοι:

α) Εξοικονομούν την καταβολή τόκων και
β) Καρπώνονται έσοδα από προμήθειες.

Οι κινήσεις αυτές των τραπεζών ερμηνεύονται επίσης από την υψηλή ρευστότητα που διαθέτουν, καθώς ο δείκτης των χορηγήσεων προς τις καταθέσεις είναι πολύ χαμηλότερος από το 100%.