6 δισ. επέστρεψε στην ΕΚΤ η Τρ. Πειραιώς- Βελτιώνει τους δείκτες της

30/01/2023, 15:00
6 δισ. επέστρεψε στην ΕΚΤ η Τρ. Πειραιώς- Βελτιώνει τους δείκτες της

Εντυπωσιακή βελτίωση των κεφαλαιακών δεικτών της και του δείκτη μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων επέτυχε του τελευταίους μήνες η Τρ. Πειραιώς

Εντυπωσιακή βελτίωση των κεφαλαιακών δεικτών της και του δείκτη μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων επέτυχε του τελευταίους μήνες η Τρ. Πειραιώς, ενώ παράλληλα μείωσε δραστικά τον δανεισμό της από την ΕΚΤ.

Τις επιδόσεις σ’ αυτούς τους τομείς, τις προοπτικές και τους σχεδιασμούς για τη φετινή χρονιά – κατά την οποία αναμένει καθαρά κέρδη 550 εκατ. ευρώ – θα παρουσιάσει τη Δευτέρα ο CEO της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές και διαχειριστές χαρτοφυλακίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που θα ανακοινωθούν, στο κλείσιμο της χρήσης 2022 ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE ratio) έπεσε στο 7% των συνολικών χορηγήσεων, από 8,7% που ήταν στη λήξη του γ’ τριμήνου (30 Σεπτεμβρίου).

Ο δείκτης κεφαλαίων CET 1 εκτιμάται ότι υπερέβη το 11%, από 10,71% στο κλείσιμο του γ’ τριμήνου (30 Σεπτεμβρίου) και 9,5% στις 30 Ιουνίου (κλείσιμο εξαμήνου).

Η βελτίωση αυτή οφείλεται στην υψηλή κερδοφορία Δ΄ τριμήνου, στα αποτελέσματα δύο συνθετικών τιτλοποιήσεων και στην αναστροφή προβλέψεων μετά τις μεταβιβάσεις κόκκινων δανείων.

Η τράπεζα έβγαλε από τα βιβλία της δύο μη εξυπηρετούμενα ομολογιακά δάνεια της MIG συνολικής αξίας προ προβλέψεων 421 εκατ. ευρώ, τα οποία μεταβιβάστηκαν στη συνδεδεμένη εταιρεία Strix Holdings (που τα αντάλλαξε εν συνεχεία με μετοχές της Attica Group).

Στα ίδια κεφάλαιά της πρόσθεσε επιπλέον 82 εκατ. ευρώ, που ήταν το λογιστικό όφελος από την αναταξινόμηση εταιρικών ομολόγων 700 εκατ. ευρώ.

Διαθέτοντας υψηλή ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια, η τράπεζα προχώρησε πρόσφατα σε πρόωρη αποπληρωμή 6 δισ. ευρώ προς τη ΕΚΤ. Το ποσό αυτό είναι μέρος της ρευστότητας που είχε αντλήσει μέσω πράξεων μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO).

Η πρόωρη αποπληρωμή αποφασίστηκε γιατί το κόστος αυτής της χρηματοδότησης έχει αυξηθεί μετά τις αναπροσαρμογές του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ.