Τράπεζα Πειραιώς: Στο 55,61% το ποσοστό της στη MIG

08/03/2023, 18:47
Τράπεζα Πειραιώς: Στο 55,61% το ποσοστό της στη MIG

Η τράπεζα κατέχει πλέον 522.462.426 δικαιώματα ψήφου στην εταιρεία

Στο 55,61% διαμορφώνεται πλέον το ποσοστό που κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς στη MIG, έπειτα από την αγορά 3.346.722 μετοχών της εταιρείας, στην οποία προχώρησε η τράπεζα την Τρίτη.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2(α) του Νόμου 3461/2006 και σε συνέχεια της από 09.02.2023 δημοσιοποίησης υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. προς τους μετόχους της Marfin Investment Group A.E Συμμετοχών (η «Εταιρεία») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών τους, η Πειραιώς Financial Holdings A.E., μητρική της Τράπεζας Πειραιώς, γνωστοποιεί, ότι η τελευταία απέκτησε στις 07 Μαρτίου 2023 μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 3.346.722 μετοχές της Εταιρείας, με τιμή απόκτησης €0,2170 ανά μετοχή, η οποία ισούται με την τιμή της Δημόσιας Πρότασης. Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,3562% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτών, η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει πλέον 522.462.426 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,6101% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Marfin Investment Group A.E Συμμετοχών.