Attica Bank – Παγκρήτια: Κλείδωσε η δημιουργία του 5ου τραπεζικού πόλου

20/04/2023, 11:11
Attica Bank – Παγκρήτια: Κλείδωσε η δημιουργία του 5ου τραπεζικού πόλου

Η Attica Bank γυρίζει σελίδα καθώς ανοίγει ο δρόμος για να δημιουργηθεί μία ισχυρή μη συστημική τράπεζα!

Κλείδωσε η δημιουργία της νέας τράπεζας που θα γεννηθεί από τη συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια.

Χθες αργά το απόγευμα οριστικοποιήθηκε και υπογράφηκε η συμφωνία μετόχων για τη συμμετοχή της Thrivest στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, και τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η διαδικασία της συγχώνευσης των δύο τραπεζών, με το ΤΜΕΔΕ να αποτελεί πλέον παρελθόν για την Αττικής.

Η αποχώρηση του ΤΜΕΔΕ, που ήταν από το 1997 βασικός μέτοχος της Τράπεζας Αττικής, σηματοδοτεί μία νέα εποχή.

Η Αττικής γυρίζει σελίδα καθώς ανοίγει ο δρόμος για να δημιουργηθεί μία ισχυρή μη συστημική τράπεζα, που θα αποτελέσει τον 5ο τραπεζικό πυλώνα και θα εστιάσει στην χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα το πρωί, πριν από το άνοιγμα του ΧΑ, ωστόσο πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν πως:

Το ΤΧΣ θα συμμετάσχει στην αύξηση με ποσό 329 εκατ. ευρώ.

Η Παγκρήτια Τράπεζα με 34 εκατ. ευρώ (με εγγύηση της Thrivest).

Η Thrivest θα συμμετέχει με 30 εκατ. ευρώ.

Επίσης οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα συμμετέχουν με 10 εκατ ευρώ έκαστη, καλύπτοντας έτσι τη συμμετοχή του ΤΜΕΔΕ (40 εκατ ευρώ) το οποίο αποχωρησε.

Όπως ανέφεραν πηγές της αγοράς, η συμμετοχή και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στην ΑΜΚ αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα εποχή της Τράπεζας Αττικής και παράλληλα δημιουργεί γι’ αυτές την δυνατότητα υπεραξίας από την νέα τράπεζα που θα δημιουργηθεί, μετά την συγχώνευση με την Παγκρήτια.

Να σημειωθεί ότι στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Αττικής θα υπάρχουν τέσσερα ανεξάρτητα μέλη, τα οποία θα προταθούν από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων της τράπεζας, ενώ τόσο ο Πρόεδρος του Δ.Σ., όσο και η διευθύνουσα σύμβουλος θα είναι κοινής αποδοχής όλων των μετόχων.

Η Ελένη Βρεττού θα συνεχίσει να ηγείται της τράπεζας, ενώ ο νέος πρόεδρος θα ανακοινωθεί στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Αττικής τον Ιούνιο.

Στο ΔΣ το ΤΧΣ θα εκπροσωπείται με 4 μέλη και η Thrivest με τρία μέλη.

Κύκλοι με γνώση της υπόθεσης σχολίαζαν επίσης, πως είναι σημαντικό το γεγονός ότι στη διοίκηση της τράπεζας δεν θα συμμετέχει φυσικό ή εταιρικό πρόσωπο που να προσδοκά οφέλη από την εμπορική λειτουργία της τράπεζας ή και από τη διαχείριση κόκκινων δανείων.

Η Thrivest Holding (συμφερόντων Δ. Μπάκου, Γ. Καϋμενάκη, Αλ. Εξάρχου) αποτελεί έναν θεσμικό επενδυτή που επιδιώκει την επενδυτική συμμετοχή ως μετόχου σε μια εξυγιασμένη, σωστά κεφαλαιοποιημένη και ανταγωνιστική Τράπεζα Αττικής, η οποία θα μπορεί να είναι κερδοφόρος και να δημιουργήσει υπεραξία για τους μετόχους της. Προς την κατεύθυνση αυτή συντρέχουν πλέον όλες οι προϋποθέσεις

Οι ίδιες πηγές σχολίαζαν χαρακτηριστικά πως στην όλη διαδικασία καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η θετική συμβολή του Διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα, η πίστη στο μέλλον της τράπεζας της Ελένης Βρεττού και η αποφασιστικότητα του Αλέξανδρου Εξάρχου της Thrivest.

Σε κάθε περίπτωση η Αττικής αφήνει πίσω της ένα δύσκολο παρελθόν και υφίστανται όλες οι προϋποθέσεις για την δημιουργία ενός υγιούς χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που θα αποτελεί τον 5ο, μη συστημικό, τραπεζικό πυλώνα στην χώρα μας ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας

Παγκρήτια Τράπεζα: Το Δ.Σ. ενέκρινε τη συμμετοχή στην ΑΜΚ της Attica Bank με 34 εκατ. ευρώ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Τράπεζας ενέκρινε τη συμμετοχή της Τράπεζας στην τρέχουσα Aύξηση Mετοχικού Kεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής ως το ποσό των 34 εκατ. Ευρώ και τη σύναψη σχετικής επενδυτικής συμφωνίας με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (“ΤΧΣ”), την THRIVEST HOLDING LTD, βασικό μέτοχο της Παγκρήτιας Τράπεζας, και την Τράπεζα Αττικής.

Με τη συμμετοχή της Παγκρήτιας Τράπεζας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής τίθενται οι βάσεις και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη συνένωση των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων σε δεύτερο χρόνο, ώστε να επιδιωχθεί η δημιουργία ενός υγιούς χρηματοπιστωτικού ιδρύματος το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.

Η επίσημη ανακοίνωση της Attica Bank

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα»), σε συνέχεια των από 18-01-2023, 26-01-2023, 03-02-2023, 22-03-2023 και 06-04-2023 ανακοινώσεων της, καθώς και των εταιρικών ανακοινώσεων της που αφορούν την εγκριθείσα και υπό υλοποίηση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της (η «Αύξηση») και το εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο που διέπει την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων κοινών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Α. Στις 20-04-2023 συνάφθηκε μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), της εταιρείας Thrivest Holding Ltd («Thrivest»), της Παγκρήτιας Τράπεζας Ανώνυμη Εταιρεία («Παγκρήτια») και της Τράπεζας (από κοινού τα «Μέρη») επενδυτική συμφωνία (η «Συμφωνία») επί των εμπορικών όρων για συμμετοχή των ΤΧΣ, Thrivest και Παγκρήτιας στην Αύξηση και την επένδυσή τους στην Τράπεζα. Επισημαίνεται ότι το ΤΜΕΔΕ γνωστοποίησε στην Τράπεζα την απόφασή του για μη συμμετοχή του στη Συμφωνία.

Κατά τη Συμφωνία:

  • Το ΤΧΣ, η Thrivest και η Παγκρήτια δεσμεύονται να συμμετέχουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και, ειδικά το ΤΧΣ υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου 3864/2010, όπως ισχύει (ο «Νόμος του ΤΧΣ»), στην Αύξηση με κάλυψη ποσών αφενός έως €329 εκατ. για το ΤΧΣ, το οποίο θα προβεί σε ενάσκηση έως του συνόλου των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν, αφετέρου έως €30 εκατ. για τη Thrivest και έως €34 εκατ. για την Παγκρήτια, ήτοι συνολικά έως €64 εκατ., μέσω κάλυψης τυχόν αδιάθετων μετοχών.
  • Η Attica Bank θα εφαρμόσει τη Στρατηγική Μείωσης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE reduction strategy), όπως αναφέρεται στο από 16.03.2023 εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο. Προβλέπεται περαιτέρω στη Συμφωνία ότι η Παγκρήτια θα εφαρμόσει επίσης στρατηγική μείωσης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE reduction strategy).
  • Περαιτέρω θα επιδιωχθεί η συγχώνευση της Τράπεζας με την Παγκρήτια, σε χρονικό ορίζοντα 12 μηνών από την υπογραφή της Συμφωνίας. Η συγχώνευση θα τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση της προηγούμενης πλήρωσης συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων που έχουν θέσει τα Μέρη όπως ενδεικτικά οικονομικός, φορολογικός και νομικός έλεγχος, διενέργεια ελέγχων δέουσας επιμέλειας, συμφωνίας για τους ειδικότερους όρους της συγχώνευσης και συναφή θέματα καθώς και της έγκρισης των αρμόδιων εταιρικών οργάνων και της συμμόρφωσης στον Νόμο του ΤΧΣ.

Β. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που έλαβε η Τράπεζα από το ΤΧΣ, η από 30.09.2022 συμφωνία βασικών όρων μεταξύ του ΤΧΣ και του ΤΜΕΔΕ, συμπεριλαμβανομένων και των προηγούμενων μεταξύ τους συμφωνιών, παύουν να είναι σε ισχύ με την υπογραφή της Συμφωνίας.

Γ. Στο πλαίσιο της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και έχοντας ως γνώμονα την προστασία του επενδυτικού κοινού, το Διοικητικό της Συμβούλιο έλαβε απόφαση για υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, στο οποίο παρατίθενται βασικοί όροι της Συμφωνίας. Στο Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου αφενός θα προβλέπεται η παροχή δικαιώματος υπαναχώρησης σε μετόχους που έχουν ήδη ενασκήσει τα δικαιώματα προτίμησης, αφετέρου θα αναφέρονται οι σχετικές εταιρικές γνωστοποιήσεις.

Το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σήμερα 20-04-2023. Κατόπιν έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναμένεται, κατά τη συνήθη διαδικασία, η δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου και η δημοσίευσή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για κάθε περαιτέρω εξέλιξη.