Attica Bank: Το νέο χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ – Από τις 28/4 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών

21/04/2023, 11:21
Attica Bank: Το νέο χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ – Από τις 28/4 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών

Το νέο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έδωσε στη δημοσιότητα τη Attica Bank.

Το νέο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έδωσε στη δημοσιότητα τη Attica Bank.

Αναλυτικά, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (η «Τράπεζα»), σε συνέχεια των από 16.03.2023 και 20.04.2023 ανακοινώσεών της, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Α. Κατά την από 30.12.2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατά ποσό €1.753.136,55 (η «Αύξηση»), με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, με την έκδοση έως 35.062.731 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), με καταβολή μετρητών και τη διάθεση αυτών, με τιμή διάθεσης €13,50 ανά Νέα Μετοχή, μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας.

Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 3,51640385951927 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρείας. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών, ήτοι συνολικά €471.593.731,95, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

B. Από την 16.03.2023 η Τράπεζα έθεσε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το Ενημερωτικό Δελτίο αποτελούμενο από χωριστά έγγραφα, ήτοι: (α) το εγκριθέν στις 17 Νοεμβρίου 2022 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έγγραφο αναφοράς, όπως συμπληρώθηκε στις 16 Μαρτίου 2023 δυνάμει συμπληρώματος (το “Συμπλήρωμα”), (β) το περιληπτικό σημείωμα (το “Περιληπτικό Σημείωμα”) και (γ) το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου (το “Σημείωμα Εκδιδόμενου Τίτλου”), καθένα εκ των οποίων έχει εγκριθεί κατά την από 16.03.2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και, τα οποία συνιστούν από κοινού το Ενημερωτικό Δελτίο, κατά την έννοια των άρθρων 6 και 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, το οποίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.») των Νέων Μετοχών.

Γ. Στις 20.04.2023 συνάφθηκε μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), της εταιρείας Thrivest Holding Ltd («Thrivest»), της Παγκρήτιας Τράπεζας Ανώνυμη Εταιρεία («Παγκρήτια») και της Τράπεζας επενδυτική συμφωνία (η «Συμφωνία») επί των εμπορικών όρων για συμμετοχή των ΤΧΣ, Thrivest και Παγκρήτιας στην Αύξηση και την επένδυσή τους στην Τράπεζα, για την οποία δημοσιεύτηκε η από 20.04.2023 ανακοίνωση της Τράπεζας. Σε συνέχεια των ανωτέρω, στις 20.04.2023 η Τράπεζα έθεσε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στις 20.04.2023 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ε.Κ.») συμπλήρωμα (το «Συμπλήρωμα») του από 16.03.2023 ενημερωτικού δελτίου (το «Ενημερωτικό Δελτίο») για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»). Το Συμπλήρωμα περιλαμβάνει τα σημαντικά νέα στοιχεία σχετικά με τις πληροφορίες εντός του Ενημερωτικού Δελτίου που μπορούν να επηρεάσουν την εκτίμηση για τις Νέες Μετοχές που ανέκυψαν κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. του από 16.03.2023 Ενημερωτικού Δελτίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και τον ν. 4706/2020, όπως ισχύουν.

Η ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είναι η 30.03.2023, ενώ ως ημερομηνία λήξης της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης έχει οριστεί η Δευτέρα 24.04.2023.

Δ. Στο πλαίσιο της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και έχοντας ως γνώμονα την προστασία του επενδυτικού κοινού, την ασφάλεια των συναλλαγών και το συμφέρον της Τράπεζας ως εκδότριας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την παροχή σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 προς τους επενδυτές που έχουν ήδη ασκήσει δικαιώματα προτίμησης, του δικαιώματος ελεύθερης υπαναχώρησης από την εγγραφή τους για Νέες Μετοχές (το «Δικαίωμα Υπαναχώρησης») εντός της οριζόμενης προθεσμίας στο συμπλήρωμα, ήτοι από τις 21 Απριλίου 2023 έως και τις 24 Απριλίου 2023, ώρα Ελλάδος 15:00 μ.μ. (το «Δικαίωμα Υπαναχώρησης»).

Για την άσκηση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης κατά τα ανωτέρω οι επενδυτές θα πρέπει να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στους Συμμετέχοντες των Λογαριασμών Αξιογράφων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας), είτε να προσέρχονται απευθείας στα καταστήματα της Attica Bank, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα.

Με βάση τα παραπάνω, το αναθεωρημένο (νέο) χρονοδιάγραμμα των υπολειπομένων ενεργειών της Αύξησης έχει ως κάτωθι:

Ημερομηνία

Γεγονός

20 Απριλίου 2023

Έγκριση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ

20 Απριλίου 2023

Δημοσίευση της ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη.

20 Απριλίου 2023

Δημοσίευση του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου

21 Απριλίου 2023

Έναρξη άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης

24 Απριλίου 2023 (έως 15.00 μ.μ.)

Λήξη άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης

24 Απριλίου 2023

Τελευταία ημέρα άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης

25 Απριλίου 2023

Κατανομή και διάθεση αδιάθετων Νέων Κοινών Μετοχών

26 Απριλίου 2023

Πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης

26 Απριλίου 2023

Ανακοίνωση για την κάλυψη της Αύξησης

27 Απριλίου 2023

Έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Κοινών Μετοχών*

28 Απριλίου 2023

Έναρξη της διαπραγμάτευσης Νέων Κοινών Μετοχών

* Με την επιφύλαξη της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής του Χ.Α. την ημερομηνία αυτή.

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και υπόκειται σε αλλαγές. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για κάθε περαιτέρω εξέλιξη.

Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου

Η εταιρία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» (η «Attica Bank» ή ο «Εκδότης») ανακοινώνει ότι από την 20.04.2023 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στις 20.04.2023 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ε.Κ.») συμπλήρωμα (το «Συμπλήρωμα») του από 16.03.2023 ενημερωτικού δελτίου (το «Ενημερωτικό Δελτίο») αποτελούμενο από χωριστά έγγραφα, ήτοι:

  1. το εγκριθέν στις 17 Νοεμβρίου 2022 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έγγραφο αναφοράς, όπως συμπληρώθηκε στις 16 Μαρτίου 2023 δυνάμει συμπληρώματος,
  2. το περιληπτικό σημείωμα (το “Περιληπτικό Σημείωμα”) και
  3. το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου (το “Σημείωμα Εκδιδόμενου Τίτλου”),

καθένα εκ των οποίων έχει εγκριθεί κατά την από 16.03.2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και, τα οποία συνιστούν από κοινού το Ενημερωτικό Δελτίο, κατά την έννοια των άρθρων 6 και 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, το οποίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Ν.4706/2020, όπως ισχύουν και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Το ενημερωτικό δελτίο αφορά

  1. τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 35.062.731 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαιώματα ψήφου και ονομαστική αξία € 0,05 κάθε μια στο μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη (οι “Νέες Κοινές Μετοχές”) που θα εκδοθούν από την Attica Bank (η “Δημόσια Προσφορά”), και
  2. την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση (η “Εισαγωγή”) των Νέων Κοινών Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το “Χ.Α.”).

Το Συμπλήρωμα περιλαμβάνει τα σημαντικά νέα στοιχεία σχετικά με τις πληροφορίες εντός του Ενημερωτικού Δελτίου που μπορούν να επηρεάσουν την εκτίμηση για τις Νέες Μετοχές που ανέκυψαν κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. του από 16.03.2023 Ενημερωτικού Δελτίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και τον ν. 4706/2020, όπως ισχύουν.

Το επικαιροποιημένο αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από την Αύξηση είναι το εξής:

Ημερομηνία

Γεγονός

16 Μαρτίου 2023

Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ

16 Μαρτίου 2023

Δημοσίευση της ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη.

16 Μαρτίου 2023

Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου

16 Μαρτίου 2023

Έγκριση του Χ.Α. για την έναρξη της διαπραγμάτευσης και την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης*

16 Μαρτίου 2023

Ανακοίνωση για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης και για την

περίοδο διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης

24 Μαρτίου 2023

Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των Υφιστάμενων Κοινών Μετοχών με δικαιώματα προτίμησης

27 Μαρτίου 2023

Αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης και προσαρμογή της τιμής της μετοχής

28 Μαρτίου 2023

Ημερομηνία καταγραφής για τους δικαιούχους των δικαιωμάτων προτίμησης

29 Μαρτίου 2023

Πίστωση των δικαιωμάτων προτίμησης στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των

Δικαιούχων

30 Μαρτίου 2023

Έναρξη της διαπραγμάτευσης και άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης

19 Απριλίου 2023

Τελευταία ημέρα της διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης

20 Απριλίου 2023

Έγκριση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ

20 Απριλίου 2023

Δημοσίευση της ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη.

20 Απριλίου 2023

Δημοσίευση του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου

21 Απριλίου 2023**

Έναρξη άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης

24 Απριλίου 2023** (έως 15.00 μμ)

Λήξη άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης

24 Απριλίου 2023

Τελευταία ημέρα άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης

25 Απριλίου 2023

Κατανομή και διάθεση αδιάθετων Νέων Κοινών Μετοχών

26 Απριλίου 2023

Πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης

26 Απριλίου 2023

Ανακοίνωση για την κάλυψη της Αύξησης

27 Απριλίου 2023

Έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Κοινών Μετοχών*

28 Απριλίου 2023

Έναρξη της διαπραγμάτευσης Νέων Κοινών Μετοχών

* Με την επιφύλαξη της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής του Χ.Α. την ημερομηνία αυτή.

** Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ με ημερομηνία 19 Απριλίου 2023, χορηγήθηκε στους επενδυτές δικαίωμα ελεύθερης υπαναχώρησης από εγγραφές για Νέες Κοινές Μετοχές.