Νέο business e-loan από την Τράπεζα Πειραιώς

24/06/2023, 10:05
Νέο business e-loan από την Τράπεζα Πειραιώς

Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να καθοδηγεί τον πελάτη ώστε να ολοκληρώνει την αίτησή του εύκολα και γρήγορα, με 5 απλά βήματα.

Η Τράπεζα Πειραιώς, αναβαθμίζοντας περαιτέρω τις ψηφιακές της υπηρεσίες στο πλαίσιο του προγράμματος μετασχηματισμού που υλοποιεί, προσφέρει στις μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, το νέο business e-loan, μια χρηματοδότηση για Κεφάλαιο Κίνησης που παρέχεται αποκλειστικά online, μέσω της winbank, χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα.

Με το business e-loan η μικρή επιχείρηση και ο επαγγελματίας μπορούν μέσω της winbank να αιτηθούν Κεφάλαιο Κίνησης, επιλέγοντας ανάμεσα σε Δάνειο ή Όριο, να αναρτήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να υπογράψουν τη σύμβαση δανείου, μέσω της υπηρεσίας remote signing, χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη σε κατάστημα της Τράπεζας.

Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να καθοδηγεί τον πελάτη ώστε να ολοκληρώνει την αίτησή του εύκολα και γρήγορα, με 5 απλά βήματα. Σε όλη την πορεία της αίτησής του ειδοποιείται, μέσω email και online μέσω της winbank, για τη κατάστασή της και τα επόμενα βήματα.

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει σταθερά τις επιχειρήσεις και τους παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που αξιοποιούν τις ψηφιακές δυνατότητες και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρηματιών για ταχύτητα, ευκολία και αποτελεσματικότητα στις συναλλαγές, διευκολύνοντας την καθημερινή λειτουργία τους.