Κομισιόν: Ισχυρή ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, προσοχή στους κινδύνους

03/05/2018, 12:52
eu
Η οικονομική μεγέθυνση στην ΕΕ συνεχίζεται εν μέσω νέων κινδύνων, υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης των Εαρινών οικονομικών προβλέψεων για το 2018.

Ειδικοτερα αναφέρει ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ ξεπέρασαν το 2017 τις προσδοκίες και ότι η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει ισχυρή το 2018 και να επιβραδυνθεί ελαφρώς το 2019, με ρυθμούς 2,3% και 2,0% στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ αντίστοιχα.

Η ανεργία εξακολουθεί να μειώνεται και πλησιάζει πλέον τα προ της κρίσης επίπεδα. Στην ΕΕ, η ανεργία αναμένεται να εξακολουθήσει να μειώνεται, από 7,6% το 2017 σε 7,1% το 2018 και σε 6,7% το 2019. Η ανεργία στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να μειωθεί από 9,1% το 2017 σε 8,4% το 2018 και σε 7,9% το 2019.

Ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή αναμένεται να αυξηθεί ελαφρώς κατά τα επόμενα τρίμηνα, εν μέρει λόγω της πρόσφατης αύξησης των τιμών του πετρελαίου. Ταυτόχρονα εντείνονται και οι υποκείμενες πιέσεις στις τιμές ως αποτέλεσμα της έλλειψης εργατικού δυναμικού και της ταχύτερης αύξησης των μισθών σε πολλά κράτη μέλη. Συνολικά, το 2018 ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να παραμείνει στα επίπεδα του 2017, ήτοι στο 1,5%, και στη συνέχεια να αυξηθεί σε 1,6% το 2019. Η ίδια τάση αναμένεται και στην ΕΕ, αλλά ο πληθωρισμός προβλέπεται να παραμείνει στο 1,7% φέτος και στη συνέχεια να αυξηθεί σε 1,8% το 2019.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να μειωθεί σε 0,7% του ΑΕΠ το 2018 και σε 0,6% το 2019. Στην ΕΕ, το συνολικό έλλειμμα προβλέπεται να ανέλθει σε 0,8% το 2018 και το 2019. Ο δείκτης του χρέους προς το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να μειωθεί σε 84,1% το 2019, καθώς αναμένεται μείωσή του σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.