Οι ξένοι σκουπίζουν από τα κρατικά και εταιρικά ομόλογα μέχρι τις μετοχές των καλών εταιριών

01/12/2019, 11:54
1

Δεν
χωρεί αμφιβολία ότι το χρηματιστήριο της Αθήνας παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη
συμπεριφορά που συνοδεύεται από αύξηση του τζίρου συναλλαγών, σημαντική αύξηση
του γενικού δείκτη αλλά και εκτίναξη των τιμών των μετοχών πολλών εταιριών. Η
αλλαγή προς το καλύτερο της εικόνας του χρηματιστηρίου έχει να κάνει με την αδιαμφισβήτητη
πολιτική σταθερότητα η οποία προκύπτει τόσο από την ύπαρξη ισχυρής κυβέρνησης
όσο και από την δυνατότητα εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Ταυτόχρονά όμως η κυβέρνηση
ακολουθεί μια απαρέγκλιτη οικονομική πολιτική η οποία προάγει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης
και πρωτογενή πλεονάσματα. Μια κυβέρνηση φιλοεπιχειρηματική που αποσκοπεί στην
βελτίωση του περιβάλλοντος για τις εταιρίες με μείωση φόρων, περιορισμό της
γραφειοκρατίας και προώθηση των μεγάλων επιχειρηματικών πλάνων, όπως για
παράδειγμα το Ελληνικό.

Σοβαρές
ανασυγκροτήσεις

Παράλληλα
προβαίνει σε πολύ σοβαρές ανασυγκροτήσεις κρατικών εταιριών όπως η ΔΕΗ, ενώ
προχωρεί σε ιδιωτικοποιήσεις μέσω χρηματιστηρίου πολύ σοβαρών εταιριών όπως ενδεικτικά
η ΔΕΠΑ και τα Ελληνικά Πετρέλαια. Με όλα αυτά πέραν της εικόνας σταθερότητας
που προβάλλει η χώρα προς τους διεθνείς επενδυτές μειώνεται ταυτοχρόνως το ρίσκο
για επενδύσεις στην χώρα μας, έχει ήδη εκλείψει το ζήτημα του τραπεζικού
συστήματος καθώς οι τράπεζες εξυγιαίνονται πλήρως, ενώ δεν υπάρχει κανένα
ζήτημα ως προς την διαχείριση του χρέους το οποίο δεν βρίσκεται πια σε χέρια
ιδιωτών, αλλά κατά 90% είναι στην κατοχή μεγάλων χωρών.

Υπό
αυτό το πρίσμα και υπό αυτές τις συνθήκες παρατηρούμε τους ξένους επενδυτές,
θεσμικούς και ιδιώτες, να προβαίνουν σε μαζικές αγορές στο χρηματιστήριο
μετοχών των αποκαλούμενων καλών εταιριών, των Bluechips δηλαδή και εκείνων
που έχουν μπροστά τους story
και καλά αποτελέσματα.

Στροφή
προς τις καλές μετοχές

Έτσι,
παρατηρείται μια μεγάλη στροφή πια των ξένων κεφαλαίων από τα κρατικά και
εταιρικά ομόλογα προς τις καλές μετοχές. Θυμίζουμε ότι επί καιρό τα κρατικά και
εταιρικά ομόλογα έδιναν πολύ υψηλές αποδόσεις, όμως τώρα λόγω συνθηκών μείωσης
επιτοκίων οι αποδόσεις τους πια είναι σχεδόν αρνητικές. Ενδεικτικά αναφέρεται
ότι η χώρα μας πέραν τους 10ετούς ομολόγου που εξέδωσε αναμένεται να εκδώσει
εντός του 2020 νέο 15ετές ομόλογο με οριακό επιτόκιο. Έτσι η στροφή των ξένων
είναι δεδομένη. Και με την σταθερότητα που προκύπτει από την νέα ελληνική
πραγματικότητα επενδύουν σε μετοχές με εξωστρέφεια, σε εταιρίες με καλά
οικονομικά αποτελέσματα που παρουσιάζουν αύξηση κερδών και τζίρου. Σε
επιχειρήσεις με υψηλή μερισματική πολιτική. Σε εταιρίες που αποτελούν κρατικά ή
ιδιωτικά μονοπώλια ή που λειτουργούν σε συνθήκες ολιγοπωλίου. Και αναμφίβολά σε
εταιρείες με story
όπως η Lamda
λόγω του πρότζεκτ του Ελληνικού ή εταιρίες που ανασυγκροτούνται από το κράτος,
όπως για παράδειγμα η ΔΕΗ.

Στο
μικροσκόπιο των διεθνών επενδυτών

Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι το τελευταίο διάστημα στο μικροσκόπιο των διεθνών επενδυτών σε
πρώτο ρόλο έχουν μπει οι μετοχές εταιριών όπως ο ΟΤΕ, τα ΕΛ.ΠΕ., η Motor Oil, ο ΟΠΑΠ, ο ΟΛΠ, η Jumbo, η AEGEAN, η Auto Hellas, η Μυτιλιναίος και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Και όλα συνηγορούν στο γεγονός ότι πολύ σύντομα μέσα από την εξυγίανση τους και
ταυτόχρονα με την επίλυση του θέματος των κόκκινων δανείων στο επίκεντρο των
ξένων θα βρεθούν πάλι οι θεσμικές τράπεζες.