ΧΑ: Στο 67,5% αυξήθηκε η συμμετοχή των ξένων τον Απρίλιο

08/05/2018, 09:15
xa ktirio

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 67,5% έναντι 66,4% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 1,7%, σύμφωνα με το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Χρηματιστηρίου της Αθήνας για τον Απρίλιο 2018.

Ωστόσο, συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ (2.108,68 εκατ. ευρώ ή 4,4%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 64,5% έναντι 63,9% τον προηγούμενο μήνα παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 1,0%.

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Τον Απρίλιο 2018 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:


  • Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €47,82 δισ., αυξημένη κατά 10,4% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 9,5%.

  • Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Απριλίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.

  • Συνολική αξία συναλλαγών €1,11 δις (μειωμένη κατά 28,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 37,2% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

  • Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 1.040.465.692 τεμάχια καταγράφοντας μείωση 2,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1.070.240.468 τεμάχια) και μείωση 10,6% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2017 (1.163.590.452 τεμάχια).

  • Οι ξένοι επενδυτές τον Απρίλιο 2018 πραγματοποίησαν το 57,0% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

  • 16,95 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 21,52 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

  • 681 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 1.023 τον προηγούμενο μήνα).

  • Κέρδη της τάξης του 10,0% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.