«Προίκα» στην Βιοχάλκο με μετρητά και μετοχές

23/03/2021, 08:59
«Προίκα» στην Βιοχάλκο με μετρητά και μετοχές

Ένα ωραίο τρόπο βρήκαν στην Βιοχάλκο για να εισπράξει τα περισσότερα η μητρική εταιρεία, αλλά και να αποκτήσει εμπορευσιμότητα η θυγατρική Elvalhalcor.

Οι μετοχές της τελευταίας ανήκουν κατά 91,44% στην Βιοχάλκο και η Εlvalhalcor χρειάζεται και διάθεση μετοχών προκειμένου να εισέλθει σε Δείκτες καθώς την κεφαλαιοποίηση την έχει.

Η Elvalhalcor θα διανείμει λοιπόν κέρδη προηγούμενων ετών τόσο σε μετοχές, όσο και σε μέρισμα. Και οι μετοχές θα είναι Cenergy, της εταιρείας που βρίσκεται στο προσκήνιο.

Η Βιοχάλκο λοιπόν θα έχει την “προίκα” της σε μετοχές Cenergy, αλλά και σε χρήματα καθώς διαθέτει την πλειοψηφία. Η Elvalhalcor, λοιπόν, η οποία συνεχίζει την επέκταση σε διεθνείς αγορές και υλοποιεί επενδύσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ το τελευταίο διάστημα είδε την μετοχή της να σημειώνει άνοδο 11%.