Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό για την ΑΜΚ της Πειραιώς

20/04/2021, 18:16
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό για την ΑΜΚ της Πειραιώς

Ενεκρίθη στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κεφακαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς.

Οπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση που εξεδόθη:

"Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 910η/20.4.2021 συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.» για τη δημόσια προσφορά έως 1.200.000.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας €1 ανά μετοχή, με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών".