Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: εξετάζονται οι συναλλαγές της μετοχής της ΔΕΗ

01/10/2021, 19:22
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: εξετάζονται οι συναλλαγές της μετοχής της ΔΕΗ

Κατά πάγια τακτική όταν ανακοινώνονται μεγάλες εταιρικές πράξεις, όπως στην περίπτωση της αύξησης κεφαλαίου της ΔΕΗ, η επιτροπή κεφαλαιαγοράς εξετάζει τις συναλλαγές, όπως γίνεται σήμερα και για την περίπτωση της αύξησης που έγιναν πριν ακριβώς την ανακοίνωση της αύξησης για τυχών περιπτώσεις εσωτερικής πληροφόρησης και «κατάχρηση της αγοράς».

Σε ειδική της ανακοίνωση πριν από λίγο σημειώνει μάλιστα τα εξής:

«Αναφορικά με τα πρόσφατα γεγονότα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επισημαίνει ότι ενεργεί πάντοτε εντός των προβλεπόμενων διαδικασιών και πλαισίων που καθορίζει η νομοθεσία και οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Οι υπηρεσίες της εποπτεύουν και παρακολουθούν όλα τα θέματα που εμπίπτουν στο εύρος των αρμοδιοτήτων της και ιδιαιτέρως τις χρηματιστηριακές συναλλαγές όταν συντρέχουν σημαντικά εταιρικά γεγονότα. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται, σε συνεργασία και με άλλες εποπτικές αρχές εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, αξιολογούνται, ερευνώνται διεξοδικά και εφόσον διαπιστωθούν τυχόν παραβάσεις επιβάλλονται οι δέουσες από τη νομοθεσία κυρώσεις».