Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό για την εισαγωγή warrants της Attica Bank

04/10/2021, 18:47
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό για την εισαγωγή warrants της Attica Bank

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 931η/4.10.2021 συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας "Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία" για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών των warrants.

Με βάση την σχετική έγκριση, η Attica Bank θα εισάγει, προς διαπραγμάτευση, στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 16.541.878 παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants) και των νέων μετοχών που θα προκύψουν από την μετατροπή των τίτλων της εταιρείας.