Χ.Α: Συμφωνία με το Χρηματιστήριο Βελιγραδίου για κοινή ¨πλατφόρμα" συναλλαγών

25/11/2021, 20:27
Χ.Α: Συμφωνία με το Χρηματιστήριο Βελιγραδίου για κοινή ¨πλατφόρμα

Υπεγράφη σήμερα συμφωνία παροχής συστημάτων και υπηρεσιών με το Χρηματιστήριο Αξιών Βελιγραδίου (BELEX), που συνεπάγεται την μετάβαση της συναλλακτικής δραστηριότητάς του ως Λειτουργός της Αγοράς στην πλατφόρμα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΑΤΗΕΧ).

Η υπογραφή της συμφωνίας εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο Χρηματιστηρίων, επί της βάσης της αμοιβαίας επιθυμίας των δύο οργανισμών για στενή συνεργασία και προώθηση μιας ευρύτερης περιφερειακής συνεργασίας, η οποία ξεκίνησε με τη συμμετοχή του ΑΤΗΕΧ στη μετοχική σύνθεση του BELEX.

Ομάδες εργασίας και των δύο χρηματιστηρίων έχουν ξεκινήσει ήδη τις απαιτούμενες ενέργειας για την ένταξη των συναλλακτικών δραστηριοτήτων του BELEX στην Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών. Επιδίωξη της Κοινής Πλατφόρμας οπότε και αυτής της συνεργασίας, είναι όλοι οι συμμέτοχοι σε αυτήν (Χρηματιστήριο Αθηνών, Χρηματιστήριο Αξιών Βελιγραδίου, Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου), καθώς και η συνδεδεμένη με αυτούς επενδυτική κοινότητα, να αυξήσουν συλλογικά τη λειτουργική τους αποτελεσματικότητα, βελτιώνοντας τη ρευστότητα των τοπικών αγορών τους, να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, συμβάλλοντας τελικά στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών.

Σε αυτή την συμφωνία περιλαμβάνεται επίσης, η δέσμευση του ΑΤΗΕΧ να υποστηρίξει τη στρατηγική επιδίωξη του BELEX να συμβάλει στην ανάπτυξη της σερβικής Κεφαλαιαγοράς στα πρότυπα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών και διεθνών αγορών.

Ο Σωκράτης Λαζαρίδης, διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, δήλωσε: "Και οι δύο πλευρές μοιραζόμαστε το κοινό όραμα να αναδείξουμε το ρόλο των χρηματιστηριακών αγορών μας στην ανάπτυξη της οικονομίας, διευκολύνοντας ευρύτερες διασυνδέσεις και διαμορφώνοντας έτσι ένα ευρέως διασυνδεδεμένο υποστηρικτικό περιφερειακό επενδυτικό δίκτυο".

Ο Sinisa Krneta, διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Βελιγραδίου, δήλωσε: "Στην προσπάθεια να συνδράμουμε στην ουσιαστική βελτίωση της Σερβικής Κεφαλαιαγοράς και στο πλαίσιο του ταχέως μεταβαλλόμενου και εξελισσόμενου περιβάλλοντος των διεθνών αγορών, η μετάβαση των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αξιών του Βελιγραδίου στην πλατφόρμα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αντικατοπτρίζει τη σταθερή μας δέσμευση, όχι μόνο για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μας, αλλά και τον απώτερο στόχο μας για βελτίωση της διαφάνειας και ασφάλειας της αγοράς, συμμετέχοντες σε ένα περιβάλλον χρηματιστηριακών συναλλαγών πλήρως συμβατό με το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ