Ομόλογο ύψους έως €300 εκατ. δρομολογεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

30/11/2021, 12:11
Ομόλογο ύψους έως €300 εκατ. δρομολογεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 300 εκατ. ευρώ προχωρά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνδεδεμένου με ρήτρα αειφορίας, ποσού έως 300.000.000 ευρώ, με ελάχιστο ποσό τα 200.000.000 ευρώ, με διάρκεια επτά έτη.

Επίσης, αποφάσισε τη διάθεση των ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και την διάθεσή τους προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το ομολογιακό δάνειο θα εκδοθεί με βάση το πλαίσιο ομολόγου συνδεδεμένου με ρήτρα αειφορίας της εταιρείας το οποίο εγκρίθηκε και υιοθετήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την ίδια ως άνω συνεδρίασή του, θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.gekterna.com και θα προβλέπει την προσαύξηση του επιτοκίου του ομολογιακού δανείου κατά 0,20%, σε περίπτωση μη επίτευξης από την εταιρεία του στόχου αειφορικής επίδοσης.

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του ομολογιακού δανείου και της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα, αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές.