Μεταβολή των συντελεστών σύνθεσης των δεικτών του Χ.Α.

13/12/2021, 22:28
Μεταβολή των συντελεστών σύνθεσης των δεικτών του Χ.Α.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνέχεια της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης των δεικτών της Αγοράς Μετοχών Χ.Α. για τη περίοδο Μάϊος 2021 – Οκτώβριος 2021, ανακοινώνει τους νέους Συντελεστές Στάθμισης (Capping Factors) των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεση των δεικτών:

Συνοπτικά θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών:

 • Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.
  Τέσσερις (4) προσθήκες, τέσσερις (4) διαγραφές και τέσσερις (4) μεταβολές συντελεστών στάθμισης μετοχών (free float).
 • Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α.
  Τέσσερις (4) προσθήκες, τέσσερις (4) διαγραφές και τέσσερις (4) μεταβολές συντελεστών στάθμισης μετοχών (free float).
 • Δείκτης ATHEX Select Plus
  Τέσσερις (4) προσθήκες, τρεις (3) διαγραφές και καμιά (0) μεταβολή συντελεστή στάθμισης μετοχών (free float).
 • Δείκτης ATHEX Select
  Επτά (7) προσθήκες, επτά (7) διαγραφές και δύο (2) συντελεστών στάθμισης μετοχών (free float).
 • Δείκτης ATHEX ESG
  Δεκατέσσερις (14) προσθήκες, καμία (0) διαγραφή και τριάντα πέντε (35) μεταβολές συντελεστών βαρύτητας (weight factor). Στη νέα σύνθεση του δείκτη θα συμμετέχουν 49 μετοχές.
 • Δείκτης Τιμών Εναλλακτικής Αγοράς
  Καμιά (0) προσθήκη, καμιά (0) διαγραφή και καμιά (0) μεταβολή ποσοστού στάθμισης (free float).

Οι συντελεστές στάθμισης (Capping Factors) των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεση των δεικτών θα υπολογιστούν με βάση το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 10 Δεκεμβρίου 2021.

Όλες οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 17 Δεκεμβρίου 2021.

Δείτε εδώ αναλυτικά τις μεταβολές στη σύνθεση και την βαρύτητα των δεικτών