Διανομή κερδών 0,17 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ΓΣ της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής

14/12/2021, 18:02
Διανομή κερδών 0,17 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ΓΣ της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής

Τη διανομή κερδών και αποθεματικών της εταιρείας των χρήσεων έως 31.12.2020, συνολικού ποσού 19.695.365,30 ευρώ, ήτοι ποσού 0,17 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε η σημερινή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, στην οποία παρέστησαν 236 Μέτοχοι κομιστές 89.826.217 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 77,53 % επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γ.Σ. παρείχε επίσης εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί των ειδικότερων όρων υλοποίησης της ως άνω απόφασης και εντός των ορίων της απόφασης αυτής και ειδικότερα επί των δικαιούχων της ως άνω χρηματικής διανομής, την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος, την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού καθώς και επί οποιουδήποτε άλλο θέματος.