Profile: Στις 27 Δεκεμβρίου αρχίζει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από την ΑΜΚ

21/12/2021, 20:28
Profile: Στις 27 Δεκεμβρίου αρχίζει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από την ΑΜΚ

Τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου εισέρχονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 110.355 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Profile, οι οποίες προέκυψαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 187.603 ευρώ, κατόπιν της έγκρισης που δόθηκε από την Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Όπως σημειώνει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε μετά την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης για την απόκτηση νέων μετοχών της εταιρείας από 35 στελέχη της και των συνδεδεμένων σε αυτήν εταιρείες.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση, η τιμή απόκτησης για κάθε μετοχή ανήλθε στο 1,70 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

«Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” και τον διακριτικό τίτλο “PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.” (εφεξής καλουμένη ως “η Εταιρεία”), ανακοινώνει ότι την Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2021 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 110.355 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά 187.603,50 Ευρώ, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των νέων μετοχών (ήτοι 110.355 μετοχές x 0,47 Ευρώ) και κατά ποσό 135.736,65 ευρώ υπέρ το άρτιο.

Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στην άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan), εκ μέρους τριάντα πέντε (35) στελεχών της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών σε τιμή διάθεσης μετοχής 1,70 Ευρώ, σύμφωνα με την από 25.05.2018 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την από 16.01.2020 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Την 14/12/2021 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικούς Αριθμούς Καταχωρήσεως (ΚΑΚ) 2749238, δια της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής:

(α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 187.603,50 Ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 110.355 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 0,47 Ευρώ και τιμή διάθεσης 1,70 Ευρώ δι’ εκάστη και

(β) η πιστοποίηση της καταβολής της ως άνω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των 187.603,50 Ευρώ, καθώς και της υπέρ το άρτιο διαφοράς κατά το συνολικό ποσό των 135.736,65 Ευρώ.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 5.646.540,52 Ευρώ, διαιρούμενο σε 12.013.916 κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,47 Ευρώ εκάστης.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση αυτής της 20ης Δεκεμβρίου 2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 110.355 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την 27η Δεκεμβρίου 2021. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, το οποίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.profilesw.com), ενώ μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (κ. Αφσάρογλου Βαρτάν, τηλ. 210 9301200).