Fitch: Σε καλή πορεία η ΔΕΗ - Σταθερό το outlook!

11/03/2024, 11:57
Fitch: Σε καλή πορεία η ΔΕΗ - Σταθερό το outlook!

Σε ΒΒ- επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της ΔΕΗ η Fitch Ratings, θέτοντας εκτός επιτήρησης τις αξιολογήσεις για την προειδοποίηση της Κομισιόν που είχε λάβει χώρα στις 18 Ιανουαρίου 2024.

Οι προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook) ορίστηκαν σε σταθερές.

Όπως αναφέρει ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης, η ελληνική εταιρεία παρουσιάζει ισχυρές ταμειακές ροές και ένα ανθεκτικό επιχειρηματικό σχέδιο έως το 2026, εν μέσω μειωμένων και πιο κοινωνικά βιώσιμων τιμών ενέργειας στη χώρα.

Αυτό θα μειώσει τον λόγο κεφαλαίων και λειτουργιών FFO σε 4,5x κατά μέσο όρο για την περίοδο 2024-2026, παρά τα υψηλά κεφαλαιουχικά κέρδη, την επανέναρξη του μερίσματος και τις βαθιά αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Το σταθερό οutlook υποστηρίζεται από τη μόχλευση της ΔΕΗ και το ολοκληρωμένο επιχειρηματικό της μοντέλο με αυξανόμενο μερίδιο χαμηλού κόστους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, το οποίο μετριάζει τους κινδύνους που συνδέονται με μια ασταθή αγορά ενέργειας.

Ωστόσο, «θεωρούμε ότι δεν είναι αρκετά ισχυρή η λήψη αποφάσεων και η εποπτεία, η οποία συνδέεται άμεσα με το μερίδιο 34% του κράτους χωρίς ενισχυμένα δικαιώματα ψήφου.

Υπολογίζουμε το EBITDA 2023 σε 1,5 δισεκ. ευρώ (pro-forma για την εξαγορά της Enel Romania), που επιτεύχθηκε δύο χρόνια νωρίτερα από τον στόχο της εταιρείας και πολύ χαμηλότερη από την προηγουμένως αναμενόμενη καθαρή μόχλευση FFO στο 2,5x.

Για το 2024-2026, προβλέπουμε την καθαρή μόχλευση της ΔΕΗ κατά μέσο όρο στο 4,5x και λόγο χρέους σε 3,0x-3,5x ως προς τα EBITDA (μη συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεων εμπορικών απαιτήσεων και του χρέους που σχετίζονται με λειτουργικές μισθώσεις στο καθαρό απόθεμα χρέους)».

Η εκτίμηση της Fitch για το EBITDA που θα αυξηθεί σε 2 δισεκ. ευρώ έως το 2026 προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από την επέκταση του ολοκληρωμένου περιθωρίου δραστηριότητας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία (0,4 δισεκ. ευρώ), με το υπόλοιπο να προέρχεται από νέες επενδύσεις και μέτριο σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου (WACC).

Η ικανότητα της ΔΕΗ να διατηρεί ισχυρή τιμολογιακή ισχύ σε συνδυασμό με τη σταδιακή αύξηση της χαμηλού κόστους παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την τροφοδοσία της δραστηριότητας εφοδιασμού της, θα αντισταθμίσει περισσότερο τον αντίκτυπο ενός λιγότερο ευνοϊκού περιβάλλοντος τιμών για την παραγωγή.

«Το σχέδιο της ΔΕΗ (συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της Κωτσόβολος) προβλέπεται σε περίπου 9,0 δισεκ. ευρώ για το 2024-2026, από 7,5 δισεκ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της Enel Ρουμανίας) για το 2023-2025, εκ των οποίων το 44% για ανάπτυξη ΑΠΕ (αύξηση 4,4 GW έως το 2026) και 38% για τη διεθνή ανάπτυξη. (...)

Η Fitch προβλέπει ότι το FCF θα είναι βαθιά αρνητικό σε περίπου 1,5 δισεκ. ευρώ κατά μέσο όρο για την περίοδο 2024-2026, κορυφώνοντας το 2024 και το 2025 λόγω μεγάλων επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (χερσαία αιολική και ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια).

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, η FCF αναμένεται να βελτιωθεί από το 2028, όταν θα τεθούν σε λειτουργία μεγάλες επενδύσεις σε ΑΠΕ.

Στην Ελλάδα οι παρεμβάσεις στην αγορά, π.χ. οι μηχανισμοί εισφοράς υπερκέρδους κέρδους και ανώτατου ορίου τιμών, έληξαν στα τέλη του 2023 χωρίς ανανέωση, μετά τη σταθεροποίηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Στη Ρουμανία, η επιχείρηση προμήθειας επλήγη από τον

μηχανισμό ανώτατου ορίου εφοδιασμού (MACEE) που προχρηματοδοτήθηκε από τη ΔΕΗ μέσω της Enel Romania (με καθυστέρηση τριών έως τεσσάρων μηνών). Αναμένουμε ότι οι απαιτήσεις του κράτους της Ρουμανίας θα μειωθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου. (...)

Η ΔΕΗ διατήρησε τον λόγο χρέους/ EBITDAστο 2,2x το 2023. (...)

Η ΔΕΗ είναι η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με την πλησιέστερη εγχώρια ομότιμη εταιρεία να είναι η Μυτιληναίος Α.Ε. (BB+/Σταθερό outlook), η οποία υστερεί έναντι της ΔΕΗ σε μερίδιο αγοράς και κλίμακα.

Η Μυτιληναίος είναι ένας διαφοροποιημένος όμιλος που δραστηριοποιείται στους τομείς της πιο ασταθούς και κυκλικής μεταλλουργίας (αλουμίνιο) και των κατασκευών και στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, με την παραγωγή και την προμήθεια να συμβάλλουν περίπου στο 45% του

EBITDA στο τέλος του 2022.

Η Μυτιληναίος επωφελείται από υψηλότερη δυναμικότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο επιχειρηματικό της μείγμα, μονάδες που λειτουργούν με φυσικό αέριο και καμία έκθεση στον λιγνίτη.

Η διαφορά βαθμολογίας κατά μία βαθμίδα οφείλεται στην σημαντικά χαμηλότερη προβλεπόμενη καθαρή μόχλευση της Μυτιληναίος, η οποία τείνει κάτω από 2,5x από το 2023 έναντι περίπου 4,5x για τη ΔΕΗ το 2024-2026».