Τακτική Γενική Συνέλευση INTRACOM HOLDINGS

29/05/2024, 18:34

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της INTRACOM HOLDINGS, στις εγκαταστάσεις της Παιανίας, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε ο απολογισμός για το 2023 αλλά έγιναν και σημαντικές ανακοινώσεις σχετικά με επόμενη επιχειρηματική κίνηση του Ομίλου. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κ. Σωκράτης Κόκκαλης, λαμβάνοντας τον λόγο, ανακοίνωσε την είσοδο της INTRACOM, μέσω της θυγατρικής της INTRACOM PROPERTIES, στον ασφαλιστικό κλάδο, με απόκτηση της ασφαλιστικής
εταιρίας ‘ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ’. Απευθυνόμενος στους μετόχους, και αναλύοντας τη δυναμική από την είσοδο της INTRACOM σε έναν κλάδο στον οποίο δεν είχε παραδοσιακά παρουσία, ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης επεσήμανε ότι η ασφαλιστική αγορά, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, έχει ένα από τα μικρότερα στην Ευρώπη κατά κεφαλήν έξοδα για ασφαλιστικές υπηρεσίες, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική με ισχυρά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. Επιπλέον, οι εντεινόμενοι κίνδυνοι που απορρέουν κυρίως από την κλιματική αλλαγή διευρύνουν περαιτέρω την ανάγκη νέων ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και την ανάγκη συνεργασίας της Πολιτείας με τον συγκεκριμένο κλάδο.
Όσον αφορά στην συγκεκριμένη εξαγορά ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης τόνισε: ‘Το νέο αυτό εγχείρημα θα οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου και παράλληλα θα ενισχύσει την παρουσία μιας ελληνικής ασφαλιστικής στην εγχώρια αγορά στην οποία υπάρχει κύμα εισόδου ξένων επενδυτών. Η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη την ενίσχυση του ασφαλιστικού κλάδου, ο οποίος παρουσιάζει μεγάλη υστέρηση σε σύγκριση με τα αντίστοιχα επίπεδα της ΕΕ και για το λόγο αυτό υφίστανται μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, δεδομένου του μεγέθους των ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές.’ Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης επεσήμανε το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον του Ομίλου στο real estate και ειδικότερα στην ανάπτυξη τουριστικών έργων.
Ο κ. Δημήτρης Κλώνης, Αντιπρόεδρος της INTRACOM HOLDINGS παρουσιάζοντας την πορεία του Ομίλου στο 2023, επανέλαβε τη δέσμευση στο στόχο που είχε τεθεί ήδη από το 2020, και αφορά στη ‘Μεγιστοποίηση της αξίας του Ομίλου, σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με όρους σύγχρονης επιχειρηματικότητας.’ Περιγράφοντας συνοπτικά τις επιδόσεις της Εταιρείας για το 2023 ο κ. Δημήτρης Κλώνης ανέφερε: ‘Η INTRACOM ολοκλήρωσε το δομικό μετασχηματισμό του Ομίλου επιτυγχάνοντας παράλληλα, ισχυροποίηση του ισολογισμού της, επιστροφή στην κερδοφορία και ανταποδοτικότητα στους μετόχους της. Με ισχυρή βάση ρευστότητας και αυξημένη δυνατότητα μόχλευσης προχωρά στην υλοποίηση νέων επιχειρηματικών κινήσεων’.
Με ιδιαίτερη έμφαση επεσήμανε ο κ. Δημήτρης Κλώνης την τοποθέτηση της INTRACOM HOLDINGS και θυγατρικών της, στο μετοχικό κεφάλαιο εισηγμένων εταιρειών, οι περισσότερες εκ των οποίων υψηλής κεφαλαιοποίησης, που αναμένεται και στο μέλλον να αποτελέσουν πηγή σημαντικών υπεραξιών.
Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης υπερψηφίστηκε η διανομή μερίσματος στους μετόχους συνολικού ποσού €4.180.000, δηλαδή €0,05 ανά μετοχή, καθώς και η επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου €0,07 ανά μετοχή, μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €5.852.000.