Πρωτοποριακή τεχνική διόρθωσης σπονδυλοδεσίας στο Metropolitan General

14/09/2021, 12:19
Πρωτοποριακή τεχνική διόρθωσης σπονδυλοδεσίας στο Metropolitan General

Mια ιδιαίτερα εξειδικευμένη και πρωτοποριακή, για τα ελληνικά δεδομένα, επέμβαση σπονδυλικής στήλης έλαβε χώρα στο Metropolitan General. 

Την επέμβαση πραγματοποίησε ο Δρ. Γεώργιος Βασταρδής, MD, PhD, Χειρουργό Σπονδυλικής Στήλης, Διευθυντής Κλινικής Ενδοσκοπικής και Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε ειδική τεχνική πλάγιας προσπέλασης στη θωρακική μοίρα με τη δημιουργία μικρών τομών σε ασθενή με εκτεταμένη σπονδυλοδεσία και θραύση των υλικών.

Ασθενής 63 ετών με σοβαρά προβλήματα στη σπονδυλική στήλη η οποία ήδη είχε υποβληθεί σε τρία αποτυχημένα χειρουργεία σπονδυλοδεσίας λόγω επαναλαμβανόμενης αστοχίας των υλικών. Συγκεκριμένα, δεν μπορούσε να περπατήσει γιατί είχαν σπάσει οι ράβδοι που στήριζαν τη σπονδυλική στήλη λόγω ελλιπούς μελέτης της εμβιομηχανικής της συγκεκριμένης σπονδυλικής στήλης και προεγχειρητικού σχεδιασμού της σπονδυλοδεσίας.

Μετά από ενδελεχή μελέτη της εκτεταμένης σπονδυλοδεσίας, πραγματοποιήθηκε πλάγια προσπέλαση για τη διόρθωση του sagittal balanced (οβελιαίας ισορροπίας) στο επίπεδο Θ12-Ο1 της σπονδυλικής στήλης. Επίσης, για τις αυξημένες ανάγκες του χειρουργείου, για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ο 3D printed διασωματικός κλωβός Modulus XL σταθεροποιημένος με μόνη πλάκα πλάγιας τοποθέτησης για καλύτερη ευκρίνεια και την ακρίβεια εντοπισμού τοποθέτησης της πλάκας, επιτυγχάνοντας ένα άρτιο χειρουργικό αποτέλεσμα.

Με τη βοήθεια navigation, πραγματοποιήθηκε αναθεώρηση των ραβδών της οπίσθιας σπονδυλοδεσίας με ειδικό ψηφιοποιητή διαμόρφωσης της ράβδου και λογισμικό παραμετροποίησης για τη δημιουργία ειδικά διαμορφωμένης ράβδου ακριβώς στα σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί οι διαυχενικοί κοχλίες σταθεροποίησης.

Η ασθενής πήρε εξιτήριο την επόμενη ημέρα και επέστρεψε στις καθημερινές της δραστηριότητες.