«Ψαλίδι» από Citi στις τιμές-στόχους για Πειραιώς και ETE

29/01/2019, 18:51
1

Νέες, χαμηλότερες τιμές-στόχους για τις μετοχές της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς δίνει σε έκθεσή της η Citi καθώς ρολάρει το μοντέλο αποτίμησης κατά ένα έτος.

Για την Πειραιώς, η Citi μειώνει τον στόχο στο 0,76 ευρώ ενώ διατηρεί «neutral» λόγω των ρίσκων εκτέλεσης όσον αφορά στις συνεχιζόμενες προσπάθειες μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και βελτίωσης των κεφαλαίων της.

Οπως αναφέρει, προχωρά σε αλλαγές στις εκτιμήσεις της, αυξάνοντας τις προβλέψεις για τα φετινά κέρδη ανά μετοχή κατά 12% ενώ μειώνει τα κέρδη του 2020 κατά 50%, κυρίως λόγω πιο επιφυλακτικής στάσης όσον αφορά στα καθαρά έσοδα από τόκους. Παράλληλα, αυξάνει τις προβλέψεις για το κόστος κεφαλαίου.

Σε σχέση με τους νέους στόχους για τα κόκκινα δάνεια της Πειραιώς, με τους οποίους η τράπεζα δεσμεύεται για μείωση κατά 13 δισ. ευρώ το 2019-2021, η Citi σημειώνει ότι παρά τη βελτίωση στις στάσεις πληρωμών το τρίτο τρίμηνο, η διοίκηση της τράπεζας εμφανίζεται πιο προσεκτική για τους στόχους του 2019 και του 2020, λόγω επιδείνωσης των προσδοκιών όσον αφορά στις ρευστοποιήσεις και τις αναδιαρθρώσεις.

Στο 1,08 ευρώ κατεβάζει την τιμή-στόχο για την Εθνική Τράπεζα η Citi, διατηρώντας τη σύσταση «neutral». Στη σχετική έκθεση σημειώνει ότι έχοντας λάβει υπόψη τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου 2018, μειώνει την πρόβλεψη για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά 37% φέτος και 47% την επόμενη χρονιά.

Τα νέα φιλόδοξα σχέδια μείωσης των NPEs για τα οποία εκκρεμεί η έγκριση του SSM δεσμεύουν την τράπεζα σε μείωση του όγκου κατά 9,6 δισ. ευρώ την περίοδο 2019-21 ή στα 6 δισ. ευρώ (δείκτης NPEs κάτω του 20%) με μεγάλη εξάρτηση από τις πωλήσεις και την τιτλοποίηση (4,6 δισ. ευρώ), τις ρευστοποιήσεις 2,5 δισ. ευρώ και τις ανακτήσεις και διαγραφές (2 δισ. ευρώ).