Οι εισηγμένες με την μεγαλύτερη ρευστότητα

24/04/2020, 10:33
Euro Coins € Coin Specie Money Money Tower

Πάγια επισήμανση των αναλυτών είναι ότι οι επενδυτές δεν θα πρέπει να εστιάζουν το ενδιαφέρον τους μόνο στις πωλήσεις και στα κέρδη μιας εταιρείας, αλλά και στο μέτωπο των ταμειακών ροών.

«Μια σωστή ανάγνωση των πολυσέλιδων λογιστικών καταστάσεων ξεκινάει από τις παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή και συνεχίζεται από τον πίνακα ταμειακών ροών», αναφέρει χαρακτηριστικά γνωστός παράγοντας της χρηματιστηριακής αγοράς, υπονοώντας πως μέσα από τις δύο παραπάνω πηγές μπορεί κάποιος να υποπτευθεί πιθανές «ωραιοποιήσεις» που έχουν γίνει στον ισολογισμό και στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως.

Ο πίνακας των ταμειακών ροών αποτυπώνει τις μεταβολές που έλαβαν χώρα στο ταμείο της εταιρείας και ειδικότερα:

• Οι λειτουργικές ταμειακές ροές δείχνουν το πόσο αυξήθηκε ή μειώθηκε το ταμείο της εταιρείας από την πορεία των λειτουργικών εργασιών της.

• Οι επενδυτικές ταμειακές ροές απεικονίζουν τα ρευστά που διατέθηκαν για επενδύσεις ή που εισπράχθηκαν από τόκους και πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.

• Οι ελεύθερες ταμειακές ροές (free cash flow) αποτελούν το άθροισμα των δύο παραπάνω μεγεθών (λειτουργικές συν επενδυτικές ροές) και: α) Αν είναι αρνητικές αυξάνουν τον καθαρό δανεισμό της εταιρείας, β) Αν είναι θετικές, είτε μειώνουν τον καθαρό δανεισμό της εταιρείας, είτε χρησιμοποιούνται για να διανεμηθούν μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου στους μετόχους, είτε, τέλος, έχουμε ένα συνδυασμό των δύο παραπάνω. Γενικότερα, οι θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές αποτελούν δείγμα υγείας και ένδειξη ασφάλειας για μια εταιρεία.

Στον παρατιθέμενο πίνακα, εμφανίζονται οι ταμειακές ροές των εισηγμένων εταιρειών που μέχρι σήμερα έχουν δημοσιεύσει τις λογιστικές τους καταστάσεις για το 2019.

Ο ΟΤΕ για παράδειγμα σημείωσε θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 522,2 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι κατέβαλε 630,6 εκατ. ευρώ για επενδύσεις! Να σημειωθεί πως οι ελεύθερες ταμειακές ροές ήταν πολύ υψηλότερες από το ύψος των καθαρών κερδών του. Η εξέλιξη αυτή επηρέασε ως ένα βαθμό και την απόφαση της διοίκησης για διανομή αυξημένου μερίσματος προς τους μετόχους.

Εταιρείες που συνδύασαν υψηλές θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές με υλοποίηση σημαντικών επενδυτικών προγραμμάτων ήταν μεταξύ άλλων (βλέπε στοιχεία πίνακα) οι Coca Cola HBC, Motor Oil, Μυτιληναίος, Ελληνικά Πετρέλαια, ΤΙΤΑΝ, JUMBO και Quest Holdings.

Πολύ καλές επίσης επιδόσεις για ΟΛΠ (έχει μπροστά μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα που πρέπει να χρηματοδοτήσει) και Sarantis (χρησιμοποιεί την ισχυρή ρευστότητά του για επενδύσεις, εξαγορές και χρηματικές διανομές προς τους μετόχους).

Θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές είχαμε και για την Viohalco, μια σημαντική εξέλιξη, καθώς ο περισσότερο εξαγωγικός όμιλος της χώρας κατάφερε το 2019 να περιορίσει τον καθαρό του δανεισμό και να αποκλιμακώσει το μέσο κόστος χρήματος. Η θυγατρική του ομίλου, Cenergy, όχι μόνο σημείωσε θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές αλλά παράλληλα, ενισχύοντας και τη λειτουργική της κερδοφορία, βελτίωσε σημαντικά τον δείκτη ρευστότητας «καθαρό χρέος προς EBITDA».

H Profile, με κέρδη 1,76 εκατ. ευρώ, σημείωσε πολλαπλάσιες θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές (6 εκατ. ευρώ), παρά τη συνέχιση του επενδυτικού της προγράμματος. Σ’ αυτό συνέβαλε -εκτός των άλλων- και η επικερδέστατη πώληση τμήματος των ιδίων μετοχών της που έλαβε χώρα μέσα στο 2019.

Ο συνδυασμός κερδοφόρου αποτελέσματος, θετικών ελεύθερων ταμειακών ροών και αρνητικού καθαρού δανεισμού (θετικό καθαρό ταμείο), επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Πίστη να διαθέτει υψηλούς εποπτικούς δείκτες και παράλληλα να προτείνει τη διανομή αυξημένου μερίσματος προς τους μετόχους.

Πολύ καλές επιδόσεις και στο μέτωπο των ταμειακών ροών είχαμε και εταιρείες όπως η Paperpack, ο Παπουτσάνης, ο Μουσικός Οίκος Νάκα και η Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας. Όλες αποφάσισαν χρηματικές διανομές προς τους μετόχους τους.

Για μια ακόμη χρονιά, είχαμε θετικές ελεύτερες ταμειακές ροές για την Alpha Αστικά Ακίνητα, με αποτέλεσμα την ενίσχυση των πολύ υψηλών διαθεσίμων της, καθώς η εισηγμένη παρά την υπερβάλλουσα ρευστότητά της, έχει πολλά χρόνια να προχωρήσει σε χρηματικές διανομές προς τους μετόχους της.

«Ανάσες» από τις θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές που σημείωσαν το 2019 πήραν εισηγμένες όπως η Frigoglass (σε συνδυασμό με την επιστροφή της σε κερδοφόρο πορεία, ενίσχυσε ρευστότητα και εμφάνισε λιγότερο αρνητικά ίδια κεφάλαια), η ΣΙΔΜΑ και ο Δρομέας (στην προσπάθειά τους να περιορίσουν την τραπεζική τους έκθεση).

Στις πολύ υψηλές επενδύσεις οφείλονται οι αρνητικές ταμειακές ροές που σημείωσαν οι εταιρείες ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Lamda Development, Μοτοδυναμική και οι ΑΕΕAΠ Prodea, Trastor και BriQ Properties.