Γιώργος Παρίσης: Αξιοπρεπής εργασία, οικονομική ανάπτυξη και βελτίωση των συνθηκών εργασίας

16/02/2019, 12:07
main picture

Το νέο Δ.Σ που θα εκλεγεί μέσα από τις ερχόμενες Αρχαιρεσίες της Πανελλήνιας Ένεσης Πληρωμάτων Επαγγελματικών και Ιδιωτικών σκαφών αναψυχής θα πρέπει να προάγει την βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς, οικονομική ανάπτυξη και την πλήρη απασχόληση αλλά και αξιοπρεπή εργασία για όλα τα μέλη της. Ο μισός (ίσως και παραπάνω ) εργασιακός πληθυσμός που ανήκει στον χώρο και είναι μέλη της ένωσης πληρωμάτων εργάζεται ως εποχικός . Ακόμη, σε πάρα πολλές περιπτώσεις το να έχει ένα μέλος της ένωσης μας δουλειά δεν αποτελεί εγγύηση ότι θα ξεφύγει από την ανεργία . Αυτή την πραγματικότητα απαιτείται να αναθεωρήσει το νέο Δ.Σ της Ένωσης πληρωμάτων σε σχέση με τους εργαζόμενους στον χώρο αλλά και να εκσυγχρονίσει τις πολιτικές που χρησιμοποιούσε έως τώρα.

Η διαρκής έλλειψη έως τώρα αξιοπρεπών ευκαιριών εργασίας από πλευράς ένωσης πληρωμάτων, οι ανεπαρκείς επενδύσεις των οικονομικών συνδρομών των μελών αλλά και η κουτσομπολίστικη πολιτική πολλών οδήγησαν σε διάβρωση του βασικού κοινωνικού συμβολαίου που θα έπρεπε να διέπει τις σχέσεις Ένωσης και πληρωμάτων: «ότι όλοι οι επαγγελματίες του χώρου πρέπει να μοιραζόμαστε την πρόοδο».

Η δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και η ποιοτική εξέλιξη για τους πραγματικούς επαγγελματίες του χώρου θα παραμείνει μία σημαντική πρόκληση για το Νέο Δ.Σ που θα προκύψει από τις φετινές Αρχαιρεσίες και κάποιοι θα φροντίσουμε να παραμείνει η πιο σημαντική πρόκληση όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα των εκλογών.

Η βιώσιμη ανάπτυξη της «Νέας Ένωσης πληρωμάτων» προϋποθέτει ότι ο Νέος Πρόεδρος και τα νέα μέλη του Δ.Σ θα δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες οι οποίες θα επιτρέψουν στα Ελληνικά πληρώματα να έχουν ποιοτικές θέσεις εργασίας και οι οποίες θα τονώνουν την οικονομία χωρίς ωστόσο να βλάπτουν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο .

Η Νέα ένωση πληρωμάτων θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο στόχο….Ο Στόχος αυτός θα επιδιώκει:

• Διατήρηση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας όλων των ενεργών μελών της Ένωσης μας .
• Επίτευξη υψηλότερων επιπέδων οικονομικών απολαβών των πληρωμάτων , μέσω της διαφοροποίησης, της αναβάθμισης και καινοτομίας, στρέφοντας την προσοχή τους σε τομείς επιμόρφωσης μέσα από σχέσεις συνεργασίας με τους σύγχρονους επαγγελματικούς φορείς του χώρου
• Προώθηση πολιτικών από πλευράς Νέας Ένωσης προσανατολισμένων στην ανάπτυξη του κλάδου σε όλες τις ειδικότητες , οι οποίες θα στηρίζουν τις επαγγελματικές δραστηριότητες, τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας για Έλληνες επαγγελματίες σε Ελλάδα και Ευρώπη αλλά και την δημιουργικότητα και καινοτομία σε εργασιακά θέματα . Πολιτικές που θα ενθαρρύνουν την επισημοποίηση και ανάπτυξη άριστων επαγγελματικών σχέσεων μεταξύ Ένωσης πληρωμάτων και όλων των ενώσεων Πλοιοκτητών και πρακτόρων .
• Έως το 2020, άμεση ενεργοποίηση όλων των μελών της Ένωσης με την διαγραφεί των χρεών τους αλλά παράλληλα και BONUS επιβράβευσης των μελών που τηρούσαν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις έως σήμερα με ολική οικονομική απαλλαγή τους από συνδρομές για τα επόμενα τρία χρόνια.
• Έως το 2021, ουσιαστική μείωση του ποσοστού των μελών μας που δεν απασχολούνται σε ετήσια βάση μέσα από μελετημένη έρευνα και συγκεκριμένες συνεργασίες με επαγγελματικούς φορείς και Πλοιοκτήτες.
• Ανάληψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων για την εξάλειψη της άμισθης εργασίας τους χειμερινούς μήνες , τον τερματισμό της σύγχρονης άδειας άνευ απολαβών ,και την εξάλειψη συμπεριλαμβανομένης της στρατολόγησης νέων γυναικών από άλλους κλάδους όπως καφετέριες και Bar σε θέσεις εποχικών καμαρότων με μεροκάματα στεριάς.
• Προστασία εργασιακών δικαιωμάτων και προαγωγή ασφαλών συνθηκών εργασίας για όλους τους εργαζόμενους.
• Έως το 2021, σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών που αναπτύσσουν την βιωσιμότητα των Ελληνικών πληρωμάτων, ο οποίος θα δημιουργεί θέσεις εργασίας και θα προωθεί τους πραγματικούς επαγγελματίες του χώρου.


Θέλω:
 Να μειώσω την Ανεργία.
 Καλή υγεία και ευημερία στον τομέα που εργάζομαι.
 Ποιοτική εκπαίδευση και επιμόρφωση.
 Αξιοπρεπή εργασία και οικονομική ανάπτυξη.
 Καινοτομία και υποδομές
 Λιγότερες ανισότητες μεταξύ Ανδρών , Γυναικών στην εργασία μου.
 Συνεργασία με τους εργοδότες και τους Πράκτορες στους στόχους.
 Δεν θέλω πολλά …
 Θέλω αυτά που δικαιούμαι ..

Από τον Γιώργο Παρίση
Cpt. MMa MSc
Μέλος και υποψήφιος για της Αρχαιρεσίες της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Επαγγελματικών και Ιδιωτικών σκαφών αναψυχής .
Μέλος Κεντρικής Επιτροπής και Πολιτικού Συμβουλίου Ε.Δ.Ε.Μ. (Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης)
Μέλος ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & Γραμματείας Τομέα Τουρισμού.