Επωφελής για τις ΜμΕ η συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

24/09/2022, 17:13
Επωφελής για τις ΜμΕ η συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Το κείμενο της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών υπεγράφη στην διάρκεια τακτικής συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του Σεπτεμβρίου στο ΕΒΕΠ

του Β. Κορκίδη
προέδρου ΕΒΕΠ

Η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων είναι μερικές από μία πλειάδα δράσεων που περιγράφονται στο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ.

Το κείμενο της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών υπεγράφη στην διάρκεια τακτικής συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του Σεπτεμβρίου στο ΕΒΕΠ.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι ένας χρηματοδοτικός οργανισμός ειδικού σκοπού με κύριο στόχο την ανάπτυξη και τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, μέσω της κάλυψης των κενών της αγοράς που σχετίζονται με την πρόσβαση των επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση παρεμβαίνοντας καταλυτικά με στοχευμένα και καινοτόμα προγράμματα για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων.

Από την πλευρά της HDB, τονίστηκε ότι αντικείμενο του μνημονίου είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και ο προγραμματισμός των συνεργειών μεταξύ του ΕΒΕΠ και της HDB, στο πλαίσιο των δράσεων ενθάρρυνσης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, μέσω της καινοτομίας και της εξωστρέφειας απαριθμώντας τα πεδία και τις δράσεις μέσα στα οποία θα κινηθούν οι δύο φορείς.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της HDB, Αθηνά Χατζηπέτρου, και ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος, Παντελής Τζωρτζάκης, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα νέα τέσσερα χρηματοδοτικά εργαλεία, επικεντρωμένα στην υλοποίηση της αναπτυξιακής, στεγαστικής, ψηφιακής και «πράσινης» εθνικής στρατηγικής, τα οποία θα διαθέσει η HDB στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Ξεκινά με το «Development Loan Financial Instrument» που στα πλαίσια του νέου Αναπτυξιακού νόμου σχεδιάζεται ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο που απευθύνεται σε στις πολύ μικρές και μικρές αλλά και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που στερούνται ικανών ιστορικών οικονομικών στοιχείων για την αυτόνομη λήψη χρηματοδότησης.

Με την εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, διευκολύνεται η ένταξη των επιχειρήσεων αυτών στον νέο αναπτυξιακό νόμο 4887/2022, παρέχοντας λύσεις όχι μόνο για τον μακροπρόθεσμο δανεισμό αλλά και για το «bridge financing» της επιχορήγησης.

Το «Green Guarantee Fund for Sustainable Development» θα υποστηρίζει επενδύσεις επικεντρωμένες σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στον τομέα των υποδομών ηλεκτροκίνησης.

Το «Digital Guarantee Fund for Sustainable Development» που στηρίζει την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών και τις λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, προκειμένου να βελτιστοποιήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.

Τέλος με το «Ταμείο Μικροδανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας», για την χρηματοδότηση επενδυτικών δανείων με μικρά δάνεια ύψους έως 25.000 ευρώ προς αγροτικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις, καθώς και πρόσθετη επιδότηση επιτοκίου 100% για δύο έτη με κάλυψη συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Επιπλέον, η HDB, από τον περασμένο Ιούνιο, υλοποιεί το νέο «Ταμείο Καινοτομίας» που συνδυάζει την παροχή εγγύησης σε επενδυτικό δάνειο με την παροχή επιχορήγησης στην επιτυχημένη επίτευξη κριτηρίων καινοτομίας και ESG.

Επίσης ξεκινά την ηλεκτρονική πλατφόρμα «Know Your Customer» (KYC), ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο που στοχεύει να αυξήσει τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Η πλατφόρμα KYC λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στις επιχειρήσεις, την HDB και τις εμπορικές Τράπεζες της χώρας.

Οι επιχειρήσεις που ζητούν χρηματοδότηση, υποβάλουν μία φορά, τα στοιχεία και τα έγγραφα που πιστοποιούν την επιλεξιμότητά τους, μαζί με το επενδυτικό τους σχέδιο. Η πληροφόρηση αυτή θα είναι διαθέσιμη ταυτόχρονα σε όλες τις συνεργαζόμενες τράπεζες, βελτιώνοντας και επιταχύνοντας τις διαδικασίες πρόσβασης όλων των επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηματοδότηση.

Ακόμη οι δύο φορείς θα προχωρήσουμε σε συμπράξεις στο πλαίσιο στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της διεύρυνσης των εξαγωγών μέσω της συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων και την αμοιβαία συμμετοχή σε δράσεις mentoring και networking.

Το επόμενο διάστημα θα δοθεί έμφαση στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων επιτάχυνσης συνεργασιών ελληνικών εταιρειών για τη δημιουργία διεθνών ανταγωνιστικών σχημάτων.

Από την πλευρά της HDB, πρόσθετα θα δοθεί στα μέλη του ΕΒΕΠ πρόσβαση στην πλατφόρμα δικτύωσης «InnoAgora», με στόχο τη διασύνδεση με διεθνή οικοσυστήματα, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την άντληση επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς και την εύρεση εμπορικών εταίρων, ενώ θα εξεταστεί η διοργάνωση, από κοινού με τα στελέχη του ΕΒΕΠ, webinars σε θεματικές ενότητες, οι οποίες θα αφορούν στις επιχειρήσεις-μέλη, με σκοπό την εκπαίδευση, την ανταλλαγή γνώσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.