Παρά τη δυσμενή διεθνή συγκυρία ασκούνται πιέσεις για νέα κεφάλαια στις 4 συστημικές τράπεζες

Παρά τη δυσμενή διεθνή συγκυρία ασκούνται πιέσεις για νέα κεφάλαια στις 4 συστημικές τράπεζες

Οι τράπεζες ναι μεν έχουν βελτιώσει τη γενικότερη εικόνα, τη λειτουργία και κυρίως την κεφαλαιακή τους δομή αλλά εκτιμάται ότι χρειάζονται νέα, υγιή κεφάλαια για να στηρίξουν την οικονομία και τις επιχειρήσεις!