Νίκη Κεραμέως: Οι πέντε στρατηγικοί άξονες της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης

24/02/2021, 20:43
Νίκη Κεραμέως: Οι πέντε στρατηγικοί άξονες της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης

Στις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε μία προσπάθεια συνολικής βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας, αναφέρθηκε η Υπουργός, Νίκη Κεραμέως, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Στον πρώτο άξονα της αναβάθμισης των δεξιοτήτων, η κυρία υπουργός ανέδειξε τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί προς την κατεύθυνση αυτή, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης σε υπηρεσίες, εξοπλισμό και καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων, 453 νέα προγράμματα σπουδών, η ένταξη των εργαστηρίων δεξιοτήτων από πέρυσι το Σεπτέμβριο στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων, με θεματικές όπως σεξουαλική αγωγή, ρομποτική, εθελοντισμός, επιχειρηματικότητα, οδική ασφάλεια, πρόληψη από εξαρτήσεις κ.ά.

Για τον δεύτερο άξονα, της διασύνδεσης με την αγορά εργασίας η κα Κεραμέως αναφέρθηκε σε μεταρρυθμίσεις όπως η θέσπιση παράλληλου μηχανογραφικού για εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΚ, η εισαγωγή και ενίσχυση του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού και ο ψηφισθείς νόμος για τη δημιουργία ενός εθνικού συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, ο οποίος προβλέπει κομβικό ρόλο για τους κοινωνικούς εταίρους. Ειδικότερα, οι κοινωνικοί εταίροι θα ανιχνεύουν τις πραγματικές, συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με τις οποίες θα προσαρμόζονται τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η κα Κεραμέως έδωσε επίσης έμφαση στον τρίτο άξονα, δηλαδή, στη συμπεριληπτικότητα και την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους. Ως ενδεικτικές πρωτοβουλίες, η Υπουργός τόνισε την καθολική εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης, τη δωρεάν πρόσβαση για όλους στις πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, την ενίσχυση και επέκταση του δικτύου των Πρότυπων Σχολείων και των Πειραματικών Σχολείων, καθώς και το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότιμη Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στην Εκπαίδευση με έμφαση στη συμπεριληπτική εκπαιδευτική μεθοδολογία και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και του προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού.

Τέλος, η κα Κεραμέως υπογράμμισε μια κεντρική στρατηγική προτεραιότητα, την εξωστρέφεια του εκπαιδευτικού συστήματος. Δράσεις που έχουν ήδη αναληφθεί, μεταξύ άλλων, είναι η θεσμοθέτηση ενός ευέλικτου θεσμικού πλαισίου για δυνατότητα κοινών, διπλών πτυχίων και προγραμμάτων σπουδών με ξένα ή ημεδαπά Πανεπιστήμια, η δυνατότητα ίδρυσης ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και η σημαντική βελτίωση στην εξυπηρέτηση των πολιτών από το ΔΟΑΤΑΠ κατά την ακαδημαϊκή αναγνώριση πτυχίων.