Ο... καυτός φάκελος «Χαλυβουργία Ελλάδος»

28/08/2018, 12:40
Χαλυβουργία Ελλάδος

Η διαβόητη ρύθμιση των δανείων της Χαλυβουργίας ύψους 300 εκατ. ευρώ που βρισκόταν σε εξέλιξη μετά από συνεννοήσεις με τις εμπλεκόμενες τράπεζες βρίσκεται στον αέρα μετά τις αποκαλύψεις της «Α»! Όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες στις πιστώτριες τράπεζες επικρατεί προβληματισμός καθώς η ανάδειξη του γεγονότος από τον τύπο πως η ρύθμιση και η αναδιάρθρωση των δανείων θα πραγματοποιηθούν χωρίς οι μέτοχοι να βάλουν λεφτά, ούτε ένα ευρώ, ενώ η ρύθμιση στηρίζεται στη λογιστική αναπροσαρμογή των παγίων κατά 116 εκατ. ευρώ (!!!), ωσάν να ανακαλύφθηκε χρυσός η... πετρέλαιο, προκαλεί αναστάτωση, σκεπτικισμό και οδηγεί σε πάγωμα της διαδικασίας!
Την είδηση περί επικείμενης ρύθμισης αποκάλυψε με δημοσίευμα η πάντα έγκυρη «Καθημερινή», στην οποία γινόταν αναφορά για την επιμήκυνση του δανείου, τη νέα χρηματοδότηση αλλά και το ότι η διευθέτηση θα πραγματοποιείτο χωρίς οι μέτοχοι να βάλουν λεφτά! Και όλα τούτα χάριν της αναπροσαρμογής των παγίων κατά 116 εκατ. ευρώ που ήρθαν να λύσουν ως διά μαγείας, προσωρινά όλα τα προβλήματα.
Την ώρα τούτη η υπόθεση έχει κολλήσει καθώς οι τραπεζίτες το ξανασκέφτονται μετά τις αποκαλύψεις ενώ είναι προφανές πως θα πρέπει να αιτιολογηθεί επαρκώς και να πιστοποιηθεί επισήμως η απίστευτα υπερβολική αναπροσαρμογή των παγίων, τη στιγμή μάλιστα που η ντιρεκτίβα Ντράγκι και Στουρνάρα είναι σαφής και ξεκάθαρη και απαιτεί οι βασικοί μέτοχοι υπερχρεωμένων επιχειρήσεων να βάζουν λεφτά προκειμένου να υλοποιούνται ρυθμίσεις. Και όχι μέσα από αμφίβολα λογιστικά τερτίπια να μη βάζουν το χέρι στην τσέπη, να κάνουν ρυθμίσεις και επιπροσθέτως να επαναχρηματοδοτούνται. Ενώ παράλληλα διατηρούν τον έλεγχο της βιομηχανίας.
Για την ιστορία να θυμίσουμε, επειδή τα ερωτήματά μας δεν έλαβαν απάντηση, ότι ο πατριάρχης της οικογένειας κύριος Μάνεσης υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της επικεφαλής του ομολογιακού Alpha bank πριν την έκδοση του κοινοπρακτικού δανείου και αποχώρησε μετά την έγκρισή του. Όπως αντιστοίχως οι δύο του γιοι αποχώρησαν από τις διαχειριστικές θέσεις ευθύνης της Ελληνικής Χαλυβουργίας μετά την ολοκλήρωση του δανείου των 265 εκατ. ευρώ.
Θυμίζω ακόμη ότι μετά το ιλιγγιώδες δάνειο επακολούθησαν απεργίες, αναστάτωση, ΜΑΤ, λειτουργία ξανά της βιομηχανίας αλλά και οι πρώτες και μοναδικές ομαδικές απολύσεις στην Ελλάδα!

Βασικές παρατηρήσεις στον ισολογισμό 31.12.2015 της Χαλυβουργίας Ελλάδας είναι οι εξής:

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας το 2014 ανέρχονται σε -10,612 εκατ. ευρώ και ως εκ τούτου για να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920 θα έπρεπε ν πραγματοποιηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά τουλάχιστον 14,849εκατ. ευρώ, γεγονός που δεν πραγματοποιήθηκε κατά το έτος 2015 μιας και το μετοχικό κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο από το 2006. Το 2015 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνεται σε 53,706 εκατ. ευρώ. Η φανερά βελτιωμένη καθαρή θέση οφείλεται στον σχηματισμό αποθεματικού εύλογης αξίας κατά την αναπροσαρμογή-αύξηση της ενσώματης περιουσιακής κατάστασης σε μια εποχή όπου η αγορά, τόσο η ελληνική όσο και η διεθνής, οδηγεί σε αντικειμενικές ενδείξεις για απομείωσή τους.

Σε συνέχεια των παραπάνω τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας παρουσιάζουν αύξηση κατά 116,733εκατ. ευρώ (το 2014 ήταν 296,766 εκατ. ευρώ, ενώ το 2015 παρουσιάζονται σε 413, 499 εκατ. ευρώ). Άξιο σχολιασμού παρατηρώντας τις οικονομικές καταστάσεις είναι ότι η αξία κτήσης των μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων διαμορφώνεται σε 402 εκατ. ευρώ, ενώ ο μηχανολογικός εξοπλισμός της Χαλυβουργίας Ελλάδος και ειδικότερα της εγκατάστασης του ελασματουργείου ξεπερνά την τριακονταπενταετία. Γνωρίζοντας ότι η Χαλυβουργία Ελλάδος δεν πραγματοποίησε καμμία επένδυση κατά το έτος 2015, η παραπάνω αύξηση είναι σκανδαλώδες αποτέλεσμα έκθεσης εκτίμησης που οδηγεί σε προβληματισμό

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΝΕΣΗ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 
ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
30 Ιουνίου 2010 Σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. 30-6-2010 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. συγκροτείται σε σώμα με πενταετή θητεία. Πρόεδρος Δ.Σ. ορίζεται ο κ. Νικόλαος Μάνεσης. Διευθύνοντες Σύμβουλοι ορίζονται οι κ. Ιωάννης Μάνεσης και Γεώργιος Μάνεσης. ΦΕΚ – ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΕΠΕ αριθ. φύλλου 12300/22-10-2010
22 Μαρτίου 2011 Ο κ. Νικόλαος Μάνεσης είναι μέλος του Δ.Σ. της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. με τετραετή θητεία.

 
ΦΕΚ – ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΕΠΕ αριθ. φύλλου 1988/13-4-2011  
31 Μαΐου 2011 Σύναψη Ομολογιακού Δανείου ύψους € 265.000.000 με ομολογιούχους δανειστές :

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ATTICA BANK A.E.

PROTON BANK A.E.

 

Ποσό προσημείωσης υποθήκης € 300.000.000
Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης βάσει Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπ’ αριθμ.21.595Σ/2011
30 Ιουνίου 2011 Σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. 30-6-2011 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. συγκροτείται σε σώμα με πενταετή θητεία. Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται ο κ. Νικόλαος Μάνεσης. Αποχωρούν από Διευθύνοντες Σύμβουλοι οι κ. Ιωάννης Μάνεσης και Γεώργιος Μάνεσης. ΦΕΚ – ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΕΠΕ αριθ. φύλλου 10366/28-9-2011
15 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. 15-12-2011 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. συγκροτείται σε σώμα με πενταετή θητεία. Παραιτείται και αποχωρεί ο κ. Νικόλαος Μάνεσης από Πρόεδρος Δ.Σ.& Διευθύνων Σύμβουλος ΦΕΚ – ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΕΠΕ αριθ. φύλλου 186/11-1-2012
7 Ιουνίου 2012 Ο κ. Νικόλαος Μάνεσης αποχωρεί από μέλος του Δ.Σ. της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. έχοντας εξασφαλίσει την εκταμίευση του ομολογιακού δανείου.

 
ΦΕΚ – ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΕΠΕ αριθ. Φύλλου 4568/15-6-2012