Space Hellas: Ενεκρίθη η διανομή μερίσματος από την ΓΣ

18/06/2021, 17:35
Space Hellas: Ενεκρίθη η διανομή μερίσματος από την ΓΣ

Τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2020 συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος ενέκρινε η χθεσινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Space Hellas.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, η 35η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” συνήλθε στις 17 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στην Τακτική Συνέλευση παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου) μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 75,87% επί συνόλου 6.434.805 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, οι 21.725 ίδιες μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.456.530 μετοχών, δεν υπολογίστηκαν για τους σκοπούς της απαρτίας και της ψηφοφορίας.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

Στο πρώτο (1ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.882.085 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.434.805 μετοχών, ενέκριναν ομόφωνα (100%) τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020) μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020), συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.882.085 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.434.805 μετοχών, ενέκριναν ομόφωνα (100%), τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης του έτους 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020) συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος για την εν λόγω χρήση, και δόθηκαν οι εξουσιοδοτήσεις προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την ως άνω εταιρική χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 117 παρ. 1 περ. γ) Ν. 4548/2018.

Στο τρίτο (3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.882.085 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.434.805 μετοχών, ενέκριναν ομόφωνα (100%), τη συνολική διαχείριση του διοικητικού συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020), κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τους ελεγκτές για την ως άνω εταιρική χρήση σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 για τον έλεγχο που διενήργησαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης του έτους 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020).

Θέμα 4ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (01/01/2021-31/12/2021), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.882.085 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.434.805 μετοχών, εξέλεξαν κατά πλειοψηφία (αριθμός ψήφων “υπέρ” 4.881.514 και ποσοστό 99,99% – αριθμός ψήφων “κατά” 571 και ποσοστό 0,01%) την ελεγκτική εταιρεία για τον έλεγχο των ετήσιων και την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (01/01/2021 – 31.12.2021), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και ενέκριναν την αμοιβή της, σύμφωνα με τα προταθέντα και όρισαν την ετήσια αμοιβή αυτής.

Θέμα 5ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020).

Στο πέμπτο (5ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.882.085 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.434.805 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (αριθμός ψήφων “υπέρ” 4.881.514 και ποσοστό 99,99% – αριθμός ψήφων “κατά” 571 και ποσοστό 0,01%) την έκθεση αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Θέμα 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (1/1/2020 έως 31/12/2020) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (1/1/2021 έως 31/12/2021).

Στο έκτο (6ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.882.085 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.434.805 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (αριθμός ψήφων “υπέρ” 4.881.514 και ποσοστό 99,99% – αριθμός ψήφων “κατά” 571 και ποσοστό 0,01%) τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020) και την καταβολή των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021) σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

Θέμα 7ο: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου προς τους μετόχους για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (1/1/2020 έως 31/12/2020).

Στο έβδομο (7ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, ο πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου υπέβαλε προς τους παραστάντες μετόχους εκπροσωπούντες 4.882.085 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.434.805 μετοχών, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (1/1/2020 έως 31/12/2020) και ενημέρωσε την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τα πεπραγμένα της επιτροπής ελέγχου.

Θέμα 8ο: Ανακοίνωση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και λήψη απόφασης για την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου στο νέο μέλος που εξέλεξε το διοικητικό συμβούλιο. Επιβεβαίωση του αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Στο όγδοο (8ο) θέμα της ημερησίας διάταξης ανακοινώθηκε στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η με ημερομηνία 13-05-2021 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Επίσης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.882.085 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.434.805 μετοχών, έλαβαν απόφαση κατά πλειοψηφία (αριθμός ψήφων “υπέρ” 4.881.514 και ποσοστό 99,99% – αριθμός ψήφων “κατά” 571 και ποσοστό 0,01%) για την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας στο νέο μέλος που εξέλεξε το διοικητικό συμβούλιο κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και επιβεβαίωσαν τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Θέμα 9ο: Ανακοίνωση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για τον ορισμό νέου μέλους της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας.

Στο ένατο (9ο) θέμα της ημερησίας διάταξης ανακοινώθηκε στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η με ημερομηνία 13-05-2021 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για τον ορισμό νέου μέλους της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας.

Θέμα 10ο: Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και την εγκύκλιο αρ. 60/18-09-2020 της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.

Στο δέκατο (10ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.882.085 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.434.805 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (αριθμός ψήφων “υπέρ” 4.881.514 και ποσοστό 99,99% – αριθμός ψήφων “κατά” 571 και ποσοστό 0,01%) την πολιτική καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και την εγκύκλιο αρ. 60/18-09-2020 της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.

Θέμα 11ο: Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας (σκοπός).

Στο ενδέκατο (11ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.882.085 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.434.805 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (αριθμός ψήφων “υπέρ” 4.881.514 και ποσοστό 99,99% – αριθμός ψήφων “κατά” 571 και ποσοστό 0,01%) την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας (σκοπός).

Θέμα 12ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν. 4548/2018.

Στο δωδέκατο (12ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.882.085 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 6.434.805 μετοχών, χορήγησαν ομόφωνα (100%) άδεια στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Θέμα 13ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα ανωτέρω θέματα δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.